Informace o projektu
Aktuální problémy veřejné politiky a sociální práce

Kód projektu
MUNI/A/1278/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt zkoumá vybrané problémy související s (post)moderními trendy vývoje v oblasti veřejné politiky a práce, včetně vývoje institucionálního rámce a organizací, které ji zajišťují. Tyto trendy budou interpretovány jako reakce systémů a organizací veřejné politiky a sociální práce na výzvy a potřeby společnosti. Výběr těchto problémů je strategicky volen tak, aby tyto problémy a témata s nimi spojená jednak navazovaly na problémy řešené v minulých letech (časová kontinutita), stejně jako na témata a problémy řešené v rámci běžících projektů na oborech veřejné politiky a sociální práce ať jako projekty 7. rámce EU, COST, Norské fondy, GAČR či jiné, ale aby přitom vytvářely prostor pro jejich doplnění a rozšíření.
Tematicky jde o několik hlavních subtémat, které jsou propojeny: koncept nových sociálních rizik (zejména nové vzorce chudoby a sociálního vyloučení, kombinace rodiny a zaměstnání), transformace v systémech governance v oblasti veřejné politiky a sociální práce na (nad)národní, lokální a organizační úrovni (instituce), organizační a personální rozvoj institucí veřejné politiky a práce, institucionalizace a profesionalizace, hledání nových přístupů v práci s klienty a komunitami.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.