Informace o projektu
Děti, mládež a rodina v transformaci (MLADĚRO)

Kód projektu
MSM 142300002
Období řešení
1/1999 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Family;economic and psychological situation in family;male and female roles;psychological and social development;development standards;interaction of developmental factors and personality;protective and risk factors in development.

Sociální a psychické struktury a funkcí rodin, zejména mladých, s cílem poznat jejich životní strategii a styly. Specifická analýza mladých podnikatelských rodin se zřetelem ke všem rizikům, které z dominantní ekonomické orientace plynou. Výzkum proměn mužských a ženských rolí, životní spokojenosti a sociálního statusu bezdětných a neprovdaných žen. Analýza sociálně psychologického klimatu a výchovné situace současné rodiny. Protektivní a rizikové faktory utváření osobnosti. Psychologický a sociální vývoj dětí a mládeže. Perspektivní zaměření na psychologickou a sociální situaci lidí ve třetím a čtvrtém věku. Stanovení vývojových trajektorií a interakcí biologických, sociálních a psychických faktorů. Vývojová rizika. Sledování psychických a sociálních zvláštností v tranzitních obdobích života: vstup do školy, přechod na vyšší stupeň vzdělání, ukončení povinné školní docházky, kariérové rozhodování a profesní vyhraňování, profesní kariéra, odchod do penze, pohoda.

Výsledky

Vývojová a sociální psychologie a sociologie rodiny a mládeže. Psychologické a sociologické projekty.

Publikace

Počet publikací: 205


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 21 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.