Informace o projektu
Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína

Kód projektu
DG16P02M028
Období řešení
3/2016 - 4/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Národní technické muzeum

Cílem navrhovaného projektu je aplikovaný výzkum zabývající se fenoménem průmyslového města a jeho proměnami ve 20. století. Projekt se soustředí na život v průmyslovém městě z perspektivy proměňujících se ekonomických, kulturních, politických a dalších „velkých“ struktur a především z pohledu obyčejných obyvatel města a zaměstnanců průmyslového komplexu. Řešitelský tým složený z odbornic a odborníků oborů historiografie, sociologie, architektura, urbanistika, design, kartografie a didaktika bude proměnu moderního průmyslového města studovat a dokumentovat na příkladu města Zlín/Gottwaldov. Jeho dobře vymezitelný prostor a úzká souvislost mezi rozvojem města a průmyslového podniku umožňuje analyzovat dynamiku vývoje města v průběhu klasické industriální éry i pozdější deindustrializace po roce 1989. Přes zjevnou jedinečnost zlínského podnikatelského systému, který bude sledován i v kontextu dalších továrních měst Baťova koncernu, bude řešitelský tým klást důraz na srovnání s jinými průmyslovými centry v Československu i v zahraničí (mj. s americkými tzv. company towns, dále s výstavbou v SSSR a po roce 1948 s výstavbou průmyslových měst v tzv. východním bloku).

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.