Informace o projektu
Změna, kontinuita a robustnost - současné výzvy sociální politiky a sociální práce (Změna a kontinuita)

Kód projektu
MUNI/A/1202/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V obecné rovině se projekt zaměří na studium aktuálního problému současné reformy sociální politiky a rozvoje profesních institucí sociální práce. Tyto problémy spočívají zejména v těžkostech sladění flexibilní adaptace politických a profesních činností na nové a proměnlivé sociální podmínky s nutností udržet kontinuitu jejich poslání a cílů a současně robustní vliv na zlepšení společenských podmínek. Flexibilita výkonu vyžaduje větší komplexnost organizačního uspořádání politických a profesních činností. Na druhé straně se jeví, že provázanost a komplexnost různých typů aktivit, aktérů a organizačních systémů významně snižuje možnosti efektivní koordinace a regulace těchto aktivit a oslabuje sílu působení těchto sociálně politických a profesních institucí.
Cílem projektu je popsat, analyzovat a posoudit nové způsoby řešení sociálních problémů (rizik), které se pokouší o inovativní propojení větší flexibility cílů sociálních aktivit s udržením kontinuity a vnitřní integrity organizačních systémů zabezpečujících výkon těchto aktivit a služeb. Součástí tohoto cíle je také definovat nové obsahové i organizačně-administrativní vlastnosti řešení nových sociálních problémů v podmínkách České republiky a případně je porovnat se způsoby řešení v některých jiných evropských zemích.
Projekt navazuje na výzkumné aktivity katedry v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry a k jejich vzájemné výzkumné spolupráci.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.