Informace o projektu
CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence (CIVIS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000672
Období řešení
10/2016 - 9/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Dům ekologické výchovy Lipka

Záměry projektu se soustředí na tyto hlavní milníky:
(1) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ prostřednictvím vytvořeného společenství praxe zaměřeného na výuku napříč předměty orientovanou na VUR, resp. výchovu k sociálně a environmentálně odpovědnému chování (tj. se zaměřením na průřezová témata, která mají vztah k VUR za účelem propojit vzdělávací obory a předměty)./
(2) Rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe./
(3) Rozpracování hladin (vývojového kontinua) sociálních a občanských kompetencí ve vztahu k průřezovým tématům a k nim propojeným vzdělávacím oborům orientovaných na VUR. (zelená linka)/
(4) Podpora implementace efektivních metodik pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí do školní praxe prostřednictvím výuky napříč předměty (interdisciplinární a transdisciplinární výuky). (modrá linka)/
Za tímto účelem bude vytvořeno společenství praxe tvořené zástupci akademické sféry (oboroví didaktici, obecní didaktici) a učiteli z praxe (lídři základních škol v oblasti EVVO a GRV). Propojovatelem těchto dvou sfér budou příspěvkové a neziskové organizace, které jsou specialisty na ve svém oboru (EV a GRV), často s kontakty na tuzemské i zahraniční vzdělávací instituce a zároveň mají propracované vzdělávací přístupy, díky nimž jsou respektovány jako odborníci ze strany jednotlivých učitelů i celých škol.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.