Informace o projektu
Výzkumné projekty s publikačním záměrem v oblasti Sociální politika a sociální práce

Kód projektu
MUNI/A/1149/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předkládaný projekt v sobě zastřešuje výzkumné projekty devíti dílčích řešitelských týmů. Projekt si klade cíle jak v rovině mapování a sumarizace relevantních teorií a teoretických konceptů pojednávajících o zkoumaném problému, tak v empirickém zkoumání daného problému, obojí v oblasti přístupu k řešení problémů vybraných cílových skupin a participativní dimenzi těchto přístupů.
Cíl bude naplněn prostřednictví teoretických studií interakcí členů cílových skupin s relevantními subjekty v jejich sociálním prostředí a dále provedením empirických studií participace klientů v procesu pomoci.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.