Informace o projektu
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FSS (RoZa)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002598
Období řešení
5/2017 - 7/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
mezinárodní spolupráce ve výzkumu, mezinárodní stáže studentů,

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci budoucích výzkumných pracovníků, zajistit dostatek kvalifikovaných absolventů Vš s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí i tuzemska. Tím dojde k rozvoji lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, a to především vytvořením nových výzkumně zaměřených studijních programů: Mediální a žurnalistická studia, Enviromentální studia, Klinická psychologie a reakreditací stávajících výzkumně zaměřených studijních programů Sociologie a Politologie.
Cílem projektu je poskytnout studentům doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) možnost osvojit si dovednosti a metody, které zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce a podporují další profesní rozvoj. Projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity: inovace výzkumně zaměřených studijních programů, aby lépe odrážely potřeby pracovního trhu a efektivněji připravily studující na budoucí kariéru.
Hlavním výstupem budou reakreditované Programy:

  • Politologie (dále POL),
  • Sociologie (Dále SOC),


dále akreditace nových Programů:

  • Mediální a žurnalistická studia dále MSZ),
  • Klinická psychologie (dále KP)
  • Environmentální studia (dále ES)


Aktivity podpořené projektem pokrývají stáže akademických pracovníků a studentů PhD, zapojení zahraničních a tuzemských odborníků do samotné přípravy akreditací a do tvorby nových výukových metod. Vše s důrazem na zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademiků a studentů. Konkurenceschopnost studentů bude zvýšena možností absolvovat praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů a dalšími opatřeními posilujícími jejich uplatnitelnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.