Informace o projektu
TEVOGS - Vehicle onboard guidance system (TEVOGS)

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010327
Období řešení
1/2018 - 4/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TECHNISERV spol. s r.o.

Systém TEVOGS R10 (Vehicle Onboard Guidance System) je systém, získávající vlastní polohová data o vlastních cílech v omezené oblasti a získává jako vstup souhrn polohových dat o jiných cílech z jiných systémů. Vytváří společné zobrazení, které je k dispozici všem cílům a na tomto základě jsou vytvářeny další funkcionality v rámci systému) letištní systém pro lokalizaci a navigaci letištních vozidel a jiných mobilních prostředků operujících na provozní ploše letiště a pro komunikaci mezi takovými prostředky, vzdálenými pevnými prostředky (obsluha čidla, zařízení; pozorovatelna),provozním dispečinkem a případně dalšími vstupujícími složkami. Systém využívá pro mobilní komunikaci technologii IEEE 802.16 (obchodní označení WiMAX), která je nastavena aby splňovala požadavky kladené standardy AeroMACS. Uvedená komunikace je buď součástí dodávky systému, nebo je využita již existující. Jedná se o softwarové a hardwarové dílo, které je postaveno na základě zkoušeného prototypu TEVOGS R00.
Projekt bude na již hotové platformě ve formě prototypu vytvářet:

  • dokončení produktu do produkční fáze, připravenost k výrobě,
  • vývoj nových uživatelských „usecases“,
  • testovací provoz na LVHP,
  • dokumentace,
  • testy, ověření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.