Informace o projektu
Age, discrimination and society - new monograph with Policy Press (ADS)

Kód projektu
MUNI/E/0577/2018
Období řešení
5/2018 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se zaměří na dokončení rukopisu a jeho vydání v prestižním britském nakladatelství Policy Press (Uni of Bristol). Jedná se o anglické vydání a reedici publikace, která získala ocenění děkana EDIS a byla vydána na FSS MU v první edici v roce 2008. Toto vydání bylo zcela vyprodáno a existuje velká poptávka po vydání novém. V loňském roce jsem získala nabídku na vydání významně upravené verze textu, která obsahuje i třetí vlnu empirického výzkum, která v mezičase proběhla. Prostředky projektu pokryjí časovou dotaci, kterou musím věnovat závěrečným úpravám publikace a náklady na anglickou korekturu odborného textu tak, aby byly splněny požadavky nakladatelství vyjádřené v návrhu smlouvy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.