Osoba třídní učitelky jako vazbová figura pro děti na začátku školní docházky (Třídní učitelka jako vazbová figura)

Kód projektu
MUNI/23/0535/2018
Období řešení
5/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Záměrem tohoto projektu je zmapovat, jak třídní učitelky na prvním stupni základní školy přemýšlí o potřebách svých žáků, a jak na ně v praxi reagují. V projektu se soustředíme na ty učitelky, které se domnívají, že budování vztahu se žáky je přinejmenším stejně důležité jako předávání znalostí. Základním východiskem je teorie citové vazby a v ní popsaný behaviorální systém pečujícího chování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.