Informace o projektu
Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/09/0153
Období řešení
1/2009 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
mezinárodní vztahy, ozbrojené konflikty, řešení konfliktů

Cílem předkládaného grantového projektu je komplexní výzkum fenoménu ozbrojených konfliktů po skončení studené
války. Ozbrojené konflikty ve sledovaném období poslouží jako empirický materiál k prověřování hypotéz a teorií
zabývajících se ozbrojenými konflikty. Ozbrojené konflikty budou zkoumány jako multidimenzionální fenomén, za
použití teorií a metod mezinárodních vztahů a sekundárně i dalších sociálních věd (politologie a mezinárodního práva).
Řešeny budou zejména následující problémy: příčiny ozbrojených konfliktů z hlediska teorie mezinárodních vztahů a realita ve sledovaném období, evoluce vojenských operací krizového managementu a jejich možnosti při řešení
mezinárodních ozbrojených konfliktů a evoluce mezinárodně právní regulace ozbrojených konfliktů a proměňující se role
mezinárodního práva v ozbrojených konfliktech.

Publikace

Počet publikací: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.