Informace o projektu
Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
19-14575Y (kod CEP: GJ19-14575Y)
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Post-faktuální politika se v posledních letech stává stále více součástí politické a společenské reality. Projekt zkoumá mediální prezentaci a politizaci tématu migrace na příkladu uprchlické krize, a to v kontextu post-faktuálního diskurzu v České republice a Rakousku. Projekt se skládá ze dvou částí: 1) zkoumání viditelnosti a obsahu post-faktuálních vyjádření (požadavků) a identifikace hlavních aktérů, kteří šíří tyto požadavky; 2) analýza vlivu politických a diskurzivních příležitostí na využívaní těchto požadavků, konkrétně na frekvenci a podobu diskurzu. Cílem projektu je komparace komunikace v mainstreamových a alternativních médiích a na sociálních sítích ve dvou zemích střední Evropy s odlišným politickým, společenským, ekonomickým a historickým kontextem. Přínosem projektu je komplexní analýza vznášení post-faktuálních požadavků o migraci s využitím metod výzkumu zahrnujících jak detailní kvalitativní analýzu charakteru komunikace zkoumaných aktérů, tak kvantitativní analýzu dat vysvětlujících rozdíly mezi zkoumanými zeměmi.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.