Informace o projektu
Výstavba nového předmětu "Sociálněvědní výzkum v seniorských populacích" a zajištění jeho materiální základny (SVVS)

Kód projektu
MUNI/FR/1466/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt přispěje k rozvoji výuky populačních studií a programu sociologie s důrazem na rozvoj metodologických dovedností budoucích absolventů sociologie a příbuzných disciplín. Kurz se zaměří na design, metodologii, analýzy a prezentaci sociologického výzkumu v seniorských, případně jinak obtížně dostupných populacích. Cílem projektu je reagovat na strategické priority Dlouhodobého záměru rozvoje MU 2.3 a 2.4 a posílit výuku zapojením odborníků z praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.