A life course perspective on the GENdered PATHways of Social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing (GENPATH)

Kód projektu
TJ03000002
Období řešení
3/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Universität Wien
National University of Ireland
Linköping University
Universitat de Barcelona
University of Haifa
University College Oslo and Akershus
ŽIVOT 90, z.ú.

Sociální vyloučení v pozdějším životě je mnohostranným sociálním problémem se značnými důsledky pro jednotlivce i společnost. Jedním aspektem sociálního vyloučení je vyloučení ze sociálních vztahů, které je hlavní zaměřením tohoto projektu. Být propojen s ostatními lidmi a začleněn v sociálních kruzích je základní lidská potřeba. Je klíčová pro vývoj kojenců a zůstává důležitá po celý život. Přesto je nezanedbatelná část starších dospělých sociálně vyloučena a postrádá nezbytné sociální vazby, potřebné pro zdravé a šťastný život. Sociální vyloučení může mít své kořeny v raném životě, ale vzorce sociálního vyloučení v pozdějších fázích životního cyklu se často u mužů a žen liší. Ženy mají obecně nižší vzdělání, častěji přerušují pracovní kariéru a mají nižší důchody. Kvůli větší naději na dožití jsou také častěji vdovami. Zda a do jaké míry přispívají tyto faktory k vyšší míře sociálního vyloučení ze vztahů u žen je stále předmětem zkoumání. Vědecké poznatky v oblasti genderových vzorců vyloučení ze sociální vztahy jsou dílčí a rozptýlené, což omezuje účinnost politik určených ke snižování nerovností ve společnosti. Cílem projektu je analyzovat genderové rozdíly ve struktuře a zdrojích vyloučení ze sociálních vztahů napříč evropskými zeměmi a jeho důsledky pro zdraví a blahobyt. Zjištění budou použita k informování vědecké debaty o sociálním vyloučení a k informování politiky podporující snižování vyloučení ze sociálních vztahů u starších mužů a žen. GENPATH přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN, zejm. SDG 3: Zajištění zdravého života a podpora well-being pro všechny věkové kategorie.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.