Informace o projektu
A life course perspective on the GENdered PATHways of Social exclusion in later life, and its consequences for health and wellbeing (GENPATH)

Kód projektu
TJ03000002
Období řešení
3/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://gender-net-plus.eu/genpath/
Spolupracující organizace
Universität Wien
National University of Ireland
Linköping University
Universidad de Barcelona
University of Haifa
University College Oslo and Akershus
ŽIVOT 90, z.ú.

Sociální vyloučení v pozdějším životě je mnohostranným sociálním problémem se značnými důsledky pro jednotlivce i společnost. Jedním aspektem sociálního vyloučení je vyloučení ze sociálních vztahů, které je hlavní zaměřením tohoto projektu. Být propojen s ostatními lidmi a začleněn v sociálních kruzích je základní lidská potřeba. Je klíčová pro vývoj kojenců a zůstává důležitá po celý život. Přesto je nezanedbatelná část starších dospělých sociálně vyloučena a postrádá nezbytné sociální vazby, potřebné pro zdravé a šťastný život. Sociální vyloučení může mít své kořeny v raném životě, ale vzorce sociálního vyloučení v pozdějších fázích životního cyklu se často u mužů a žen liší. Ženy mají obecně nižší vzdělání, častěji přerušují pracovní kariéru a mají nižší důchody. Kvůli větší naději na dožití jsou také častěji vdovami. Zda a do jaké míry přispívají tyto faktory k vyšší míře sociálního vyloučení ze vztahů u žen je stále předmětem zkoumání. Vědecké poznatky v oblasti genderových vzorců vyloučení ze sociální vztahy jsou dílčí a rozptýlené, což omezuje účinnost politik určených ke snižování nerovností ve společnosti. Cílem projektu je analyzovat genderové rozdíly ve struktuře a zdrojích vyloučení ze sociálních vztahů napříč evropskými zeměmi a jeho důsledky pro zdraví a blahobyt. Zjištění budou použita k informování vědecké debaty o sociálním vyloučení a k informování politiky podporující snižování vyloučení ze sociálních vztahů u starších mužů a žen. GENPATH přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN, zejm. SDG 3: Zajištění zdravého života a podpora well-being pro všechny věkové kategorie.
http://gender-net-plus.eu/genpath/

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.