Informace o projektu
Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systému

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-24724S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je výzkum polarizace veřejného mínění v ČR pomocí aplikace nové konceptualizace polarizace a nových měřících nástrojů konstruovaných k zachycení tohoto fenoménu ve vícestranickém systému. Dosavadní výzkum polarizace a s ním spojené nástroje totiž odpovídají kontextu bipolárního bipartismu v USA. Navrhované měřící nástroje chápou polarizaci jako vícedimenzionální koncept reflektující komplexitu politických postojů a sociálních vztahů ve společnosti. Kromě identifikace charakteru politické polarizace v ČR a identifikace polarizovaných skupin a polarizačních témat se projekt zabývá hlavním akcelerátorem polarizačních procesů – konzumací informací skrze sociální média. Sociální média a související jevy (selektivní expozice, ozvěnové komory, negativita a hrubost) posilují rozdělení společnosti. Projekt se zaměřuje na to, jak lidé na sociálních médiích zpracovávají informace, a na to, zda a jakým způsobem političtí aktéři sociální média využívají k polarizačnímu typu komunikace. Projekt přichází s komplexní studií polarizace veřejného mínění v ČR.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.