Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách

Kód projektu
TITSMZP804
Období řešení
4/2019 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
BEZK, z.s.

Cílem projektu je dle zadavatele veřejné zakázky návrh Certifikované metodiky zaměřené na posuzování gramotnosti žáků/studentů. Výsledky budou sloužit ke zpracování a praktickému ověření dílčích metodik/postupů hodnocení, jeho evidenci a pravidelnému sledování. Součástí projektu by rovněž měla být revize implementace dané problematiky v Rámcovém vzdělávacím programu (zejm. pro základní vzdělávání) MŠMT, revize implementace RVP do školních vzdělávácích programů a konkrétní návrhy na jejich úpravy a to včetně doporučení implementace problematiky do ŠVP na základě zjištěných skutečností.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.