Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách

Kód projektu
TITSMZP804
Období řešení
4/2019 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem
BEZK, z.s.

Cílem projektu je dle zadavatele veřejné zakázky návrh Certifikované metodiky zaměřené na posuzování gramotnosti žáků/studentů. Výsledky budou sloužit ke zpracování a praktickému ověření dílčích metodik/postupů hodnocení, jeho evidenci a pravidelnému sledování. Součástí projektu by rovněž měla být revize implementace dané problematiky v Rámcovém vzdělávacím programu (zejm. pro základní vzdělávání) MŠMT, revize implementace RVP do školních vzdělávácích programů a konkrétní návrhy na jejich úpravy a to včetně doporučení implementace problematiky do ŠVP na základě zjištěných skutečností.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.