Hej, Slované! Vizuální kultura propagandy inspirovaná slovanskými nacionalismy v ČR a SR a její protievropský charakter

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-07592S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně

Tento projekt je zaměřen na zkoumání vizuální kultury propagandy inspirované různými motivy nalezenými v slovanských nacionalismech na území České republiky a na Slovensku. Kromě toho je projekt zaměřen na diskurzivní analýzu nacionalistických agend, jak je možno je sledovat v různých politických projevech, prohlášeních a také na platformách sociálních médií různých politických subjektů v obou státech. V tomto ohledu se projekt zaměřuje na analýzu anti-evropské povahy politických diskurzů, a to jak vizuálních, tak písemných, v daných zemích. Takováto analýza má umožnit rozkrýt metody jejich využívání a zneužívání v politickém diskursu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.