Informace o projektu
Podpora české účasti v řídících strukturách Programu Generations and Gender (GGP2020)

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTV20011
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je podpořit v letech 2020-2022 zastoupení České republiky v Council of Partners výzkumného programu GGP (Generations and Gender Programme) a přispět tak k většímu vlivu ČR na fungování a strategické směřování této významné globální výzkumné infrastruktury. Projekt bude podporovat aktivní účast v radě, přípravu vlastních metodologických návrhů, oponování předkládaných strategických rozhodnutí a přispěje tak vyšší kvalitě programu, ale i zlepšení prestiže české vědy, zejména v oblasti populačních studií. Projekt rovněž bude přispívat k rozvoji místní odborné komunity šířením informací o existujících datových zdrojích z GGP, mezinárodních standardech sběru dat (zejména longitudinálních a mezinárodně srovnávacích) a rozšiřováním dostupné datové báze. Projekt bude přispívat k posílení vazeb mezi lokální a mezinárodní odbornou komunitou.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.