Informace o projektu
Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy (EU_EDUC)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000034
Období řešení
7/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Záměrem projektu je zlepšit informovanost žáků středních škol o současném dění v EU a jejím fungování. Jedná se o multidisciplinární projekt kombinující nejnovější poznatky z oblasti evropských studií, pedagogiky a didaktiky občanské výchovy a základů společenských věd. Cílem je na základě kritického zhodnocení výuky a potřeb cílové skupiny navrhnout optimální didaktická řešení v podobě konkrétních učebních postupů a pomůcek pro výuku. Jedná se o 1. pracovní listy uzpůsobené potřebám výuky na SŠ, 2. metodiku k pracovním listům, 3. manuál pro výuku o EU, 4. webové stránky obsahují on-line kurs, 5. edukační videa a 6. výzkumnou zprávu, která poskytne a/ analýzu výuky o EU a b/ nabídne doporučení ke zlepšení. Výstupy budou vytvářeny v úzké součinnosti s externími aplikačními garanty.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.