Průvodce aktuálním dění v EU pro střední školy (EU_EDUC)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000034
Období řešení
7/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Záměrem projektu je zlepšit informovanost žáků středních škol o současném dění v EU a jejím fungování. Jedná se o multidisciplinární projekt kombinující nejnovější poznatky z oblasti evropských studií, pedagogiky a didaktiky občanské výchovy a základů společenských věd. Cílem je na základě kritického zhodnocení výuky a potřeb cílové skupiny navrhnout optimální didaktická řešení v podobě konkrétních učebních postupů a pomůcek pro výuku. Jedná se o 1. pracovní listy uzpůsobené potřebám výuky na SŠ, 2. metodiku k pracovním listům, 3. manuál pro výuku o EU, 4. webové stránky obsahují on-line kurs, 5. edukační videa a 6. výzkumnou zprávu, která poskytne a/ analýzu výuky o EU a b/ nabídne doporučení ke zlepšení. Výstupy budou vytvářeny v úzké součinnosti s externími aplikačními garanty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.