Informace o projektu
Vývoj optimalizačního systému pro simulaci fyzikálních procesů v evropských elektrizačních a plynárenských soustavách

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020116 (kod CEP: EG19_262/0020116)
Období řešení
7/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
EGÚ Brno, a.s.

Akumulace energie z obnovitelných zdrojů je jednou z největších výzev budování bezuhlíkové ekonomiky. Jednou z možností je ukládání energie do syntetického metanu a využívání stávající plynovodní sítě pro její distribuci napříč Evropou. V rámci projektu vznikne software modelující potenciál elektrické a plynárenské soustavy v Evropě pro rozvoj této technologie.

Role FSS:
Pracovníci FSS MUNI se budou podílet na tvorbě datové základny softwaru a vytvoří interpretační schéma (viz bod 2.5.). Dále budou spolupracovat na architektuře modelu (s využitím zkušenosti s vývoje modelu optimalizace toků v plynárenské soustavě MEOS – viz Osička et al. 2016) a stanovení klíčových vstupních proměnných (typicky predikce spotřeby energií v dekarbonizované ekonomice).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.