New teaching fields for the next generation of journalists (NEWSREEL2)

Kód projektu
2020-1-HU01-KA203-078824
Období řešení
9/2020 - 8/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Pécsi Tudományegyetem

The project will be the continuation of our current Erasmus+ project “New skills for the next generation of journalists” which have operated from August 2017 till August 2020 in a consortium consisting of journalism researchers and educators from the University of Pécs, the University of Bukarest, the University Institute of Lisbon and the Erich Brost Institute for international journalism at TU Dortmund University. Masaryk University, through Department of Media studies and journalism will join in the consortium and the current project will further develop e-learning-materials for the field of journalism which are – as an analysis at the beginning of our project showed – underrepresented in academic journalism education in our countries, e.g. “ethical challenges for journalists in the digital age”, “new business models”, “data journalism” and “collaborative cross-border journalism”.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.