ANALÝZA POTENCIÁLU VIRTUÁLNÍCH MOBILIT A MOŽNOSTÍ JEJICH ROZVOJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (OnlineMobility)

Informace

Projekt nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod pracoviště Centrum zahraniční spolupráce. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
ROZV/C15/2021
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce
Spolupracující organizace
Univerzita Hradec Králové

Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.