Informace o projektu
Participace zaměstnanců a postoj k privatizaci jako faktory sociálního smíru a konfliktu v českém průmyslu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/93/2196
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Legitimita privatizace a sociální smír jsou funkcí realizace očekávání vůči privatizaci. Tato očekávání jsou formulována pod vlivem utvářejících se forem participace zaměstnanců na životě firmy. Formulace očekávání je proto funkcí organizačních tradic firmy a průběhu procesu privatizace: tradice a průběh privatizace podněcují nebo oslabují pocit odpovědnosti lidí za osud firmy. Výzkum si klade otázky: "Považují jednotlivé subjekty uvnitř českých průmyslových firem (vlastníci, vrcholový management, střední management, dělníci, odbory aj.) změnu vlastnických práv za legitimní a proč?" - "Jak se jejich postoj k privatizaci vyvíjí v závislosti na tradicích firem, způsobu jejich privatizace a existujících formách participace zaměstnanců?" - "Zvyšují existující formy participace zaměstnanců a na nich závislé postoje k privatizaci pravděpodobnost udržení sociálního smíru, resp. vzniku sociálního konfliktu v českém průmyslu?"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.