Informace o projektu
Selhávání sociální politiky:Rozsah a příčiny nečerpání a nevyplácení dávek sociální pomoci

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/98/0097
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Jedním z velkých problémů současné sociální politiky je ´jak směřovat dávky sociální pomoci ke skutečně potřebným´. Efektivita sociální sítě není dána jen její specificitou (jak vylučuje neoprávněné žadatele),ale i její senzitivitou (do jaké míry je schopna zachytit všechny,kdo to potřebují).Výzkumy provedené v zemích ES ukazují,že senzitivita sociálních sítí není nikdy úplná,10-15% osob oprávněných k dávkám sociální pomoci je nečerpá.Nepožadují je, nebo jim nejsou přiznány (jejich oprávnění není potvrzeno). Za spolupráce s univerzitou v Tilburgu-poskytne data a metodiku ke komparativní části výzkumu-chceme zkoumat tuto otázku v ČR. Půjde zejména o tři základní otázky : 1. Jak a proč se liší podíl dávek oprávněnými osobami neuplatňovaných v jednotlivých sociálních kategoriích? 2. Jak a proč se liší podíl dávek oprávněným osobám nepřiznaných v jednotlivých sociálních kategoriích? 3. Jaká je sociální kompetentnost decizní sféry a jasnost právních norem v této oblasti?

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.