Aktuální otázky psychologie zdraví – adolescenti a digitální média a sexualita napříč životem (AOPZ)

Kód projektu
MUNI/A/1525/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt navazuje na dřívější projekt specifického výzkumu (Aktuální otázky psychologie zdraví – sexualita a online behaviorální závislosti). Tentokrát se dominantně zaměřuje na adolescenty a vliv digitálních médií, který na jejich mentální a duševní zdraví může mít. V rámci projektu budou zejména využita již existující data kvantitativního charakteru – velké reprezentativní dotazníkové soubory v rámci Health Behaviour in School-aged Children z Česka a Slovenska. Dle možností se dále se projekt zaměří na analýzu rozsáhlých mezinárodních reprezentativních dat na adolescentech sesbíraných v rámci EU Kids Online či data u seniorní populace SHARE.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.