Informace o projektu
Re-konceptualizace role českých médií veřejné služby: očekávání, výzvy a příležitosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-30563S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Média veřejné služby (MVS) v současnosti čelí vícerým starším i novým výzvám a ohrožením, které podrývají jejich legitimitu coby veřejně financovaných institucí. K politickému a ekonomickému (tržnímu) tlaku se přidávají efekty globalizace, digitalizace a fragmentarizace mediální sféry, nárůst populismu, politizace a polarizace, vzestup alternativních a dezinformačních médií nebo klesající důvěra v média. I kvůli nim se společenský konsensus o tom, jakou roli by měla média veřejné služby plnit a do jaké míry se jim to v současnosti daří, rozpadá. Tento projekt navazuje na mezinárodní akademickou i celospolečenskou diskusi o měnící se roli MVS a zkoumá, jak v kontextu výše uvedených změn česká společnost vnímá současné fungování médií veřejné služby (ČT, ČRo), jak hodnotí veřejnou hodnotu, kterou tato média přinášejí, a jaké jsou v tomto směru její očekávání a představy. Za pomoci smíšeného výzkumného designu (např. fokusních skupin, polo-strukturovaných rozhovorů, dotazníkového šetření, obsahových analýz) analyzuje postoje a očekávání tří klíčových skupin aktérů a jejich segmentů: široké veřejnosti (tj. příjemců a plátců MVS), politických aktérů včetně členů mediálních rad (tj. těch, kteří nastavují institucionální rámec fungování MVS a kontrolují jejich činnost) a novinářů a manažerů MVS (tj. tvůrců obsahu MVS). Projekt poskytne empiricky podloženou analýzu toho, co vlastně média veřejné služby znamenají pro tyto tři klíčové aktéry, zda je možné identifikovat v jejich postojích a očekáváních společné prvky, tvořící základ pro společenský konsensus o roli médií veřejné služby v české společnosti, a v čem konkrétně tento základ spočívá.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.