Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny

Kód projektu
SS05010134
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Cílem návrhu projektu je na základě identifikace a hodnocení základních ekosystémových funkcí a služeb, plněných ekosystémy údolních a poříčních niv, vytvořit komplexní metodický postup pro zjišťování míry narušení niv v současných podmínkách. Na základě tohoto postupu bude pro vybrané významné ekostabilizační funkce nivy možné stanovit určité limitní hodnoty, jejichž překročení může znamenat narušení kvality plnění těchto funkcí a následné poskytování ekosystémových služeb. Postup bude zohledňovat aktuální i předpokládané přírodní podmínky a různou míru antropogenního tlaku, působícího v nivách významných i drobných vodních toků. Projekt svými výsledky přispěje k zajištění rovnováhy mezi využíváním nivních ekosystémů a podmínkami nutnými pro zajištění plnění řady významných funkcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.