Informace o projektu
Meření metakognitivních strategií u dětí (META)

Kód projektu
MUNI/A/1473/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je výzkum metakognitivních strategií pomocí různých diagnostických metod u žáků základních škol. Následně si klade za cíl navrhnout, vytvořit v aplikovaných programovacích prostředí (PsychoPy) a ověřit prototyp nového přístupu pro zjišťování metakognitivních strategií přes PC administraci. V poslední fázi bude proveden výzkum metakognitivních strategií u dětí šestých tříd ve vztahu ke kognici, paměti a dalším charaktristikám žáků.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.