Informace o projektu
Aktuální otázky psychologie zdraví – adolescenti a digitální média a sexualita napříč životem 2

Kód projektu
MUNI/A/1460/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt navazuje na dřívější projekt specifického výzkumu „Aktuální otázky psychologie zdraví – adolescenti a digitální média a sexualita napříč životem“. Dominantně zaměřuje na dvě témata: adolescenty a vliv digitálních médií na jejich well-being a zdraví u starší populace, zejména s ohledem na sexuální zdraví. V rámci projektu budou využita již existující data zejména kvantitativního charakteru – velké reprezentativní dotazníkové soubory v rámci Health Behaviour in School-aged Children (www.hbsc.org) z Česka a Slovenska či celoevropské studie SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (www.share-project.org)

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.