Informace o projektu
Proměny vzdělanostní struktury a nová dynamika partnerství

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-07378S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Formování partnerských vztahů je úzce provázáno se vzdělanostní strukturou. Zatímco
vzdělanostní expanse ve vyspělých zemích přispěla k odkládání manželství a rozšíření
kohabitací, obrácení genderové mezery ve vzdělání proměnilo strukturu partnerských a manželských trhů. Důsledky této změny dopadají především na vysoce vzdělané ženy a málo
vzdělané muže, jejichž vyhlídky na partnerství se vlivem nedostatku stejně vzdělaných
protějšků zhoršují. V tomto projektu se zaměříme na to, jaké jsou partnerské záměry, strategie
a situace vysoce vzdělaných žen v době genderově nerovné vzdělanostní expanze.
Zodpovíme, jak se vysoce vzdělané ženy liší ve svých záměrech a postojích ke kohabitaci a manželství, v partnerských tranzicích mezi jednotlivými formami vztahů a v organizaci
domácnosti. Tato témata budou prozkoumána sekundární analýzou dat z národních panelových
výzkumů domácností a mezinárodního výzkumu Generations and Gender Survey. V komparativní části analýzy ukážeme, zda a jak zkoumané asociace variují napříč zeměmi a v
čase.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.