Informace o projektu
Vliv digitalizace na kvalitu života a sociální začlenění starších dospělých v době (po) COVIDu-19 (DIGOLD)

Kód projektu
GF23-05059L
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
digitalizace, ICT, technologie, senioři, COVID, kvalita života, inkluze
Spolupracující organizace
Alma Mater Europaea ECM

Projekt bude popisovat vliv zrychlení používání ICT v souvislosti s COVID-19 na heterogenní skupinu starších dospělých. Vyhodnotí úroveň a rozsah změn v jejich digitální gramotnosti a dovednostech a pokusí se identifikovat střednědobý až dlouhodobý vliv těchto (ne)změn na kvalitu života starších lidí a jejich sociální začlenění. K dosažení tohoto cíle budou provedeny následující činnosti: sekundární analýza dostupných souborů dat, nový kvantitativní průzkum a kvalitativní údaje z hloubkových rozhovorů. Využijeme komparativní a kolaborativní přístup, abychom našli inovativní způsoby, jak posoudit společenské vlivy na makroúrovni, které přinášejí hluboké společenské změny, a odlišit je od některých dosud známých mezzo- a mikrofaktorů ovlivňujících sounáležitost a adaptaci na moderní technologie v pozdějším věku.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.