Informace o projektu
Europe from the Visegrad and Balkan Perspective (PL-0815-00-2223)

Kód projektu
PL-0815-10-2223
Období řešení
9/2022 - 8/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzitet u Beogradu
University of Zagreb
University of Pécs
University of Nova Gorica
University of Montenegro
Jagiellonian University

This CEEPUS network promotes ongoing cooperation among involved universities and departments:
1. The Institute of European Studies at Jagiellonian University
2. School of Advanced Social Studies (SASS)in Nova Gorica
3. University of Pecs , the Department of Political Studies
4. The University of Montenegro, Faculty of Political Science
5. Matej Bel University, the Faculty of Political Science and International
6. Masaryk University, the Faculty of Social Studies
7. The Faculty of Political Science and International Relations in Banska Bystrica
8. Department of Political Studies, New Bulgarian University
9. Law Faculty, University of "St. Kliment Ohridski" - Bitola, Republic of Macedonia
10. Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Network activities involve students' and teachers' mobility. Incoming students moving within the framework of this network will not be charged tuition fees and all outgoing students will be given full academic recognition for work successfully completed during their study abroad period. In the case of teacher mobility the CEEPUS III Agreement demands six teaching hrs per week at the host university.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.