Informace o projektu
Akademická etika (ACIN)

Kód projektu
MUNI/CORE/0466/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Základním cílem projektu je vytvořit core předmět Akademická etika, který se bude věnovat otázkám spojeným s etickou dimenzí vědeckého zkoumání, akademického vzdělávání a vybraných aktuálních témat. Předmět podpoří povědomí o etických otázkách v akademické sféře a o významu etického chování v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Základními výstupy z učení budou schopnost identifikovat a analyzovat etické problémy související s vědou, vědeckým výzkumem a vzděláváním, řešit etická dilemata v akademické sféře, identifikovat neetické chování, pochopit jeho důsledky a porozumět důvodům neetického chování. Vedlejším cílem projektu je pomoci studentům pochopit možnosti a výzvy spojené s využíváním technologií, zejména umělé inteligence, ve vědě a vzdělávání.

Předmět akademická etika by měl být zařazen do společného celouniverzitního základu z několika důvodů:
1. Podpora správného chování studentů: Předmět akademická etika poskytuje studentům základní znalosti o správném chování na univerzitě, a tím jim pomáhá vyhnout se nevhodnému chování, jako jsou plagiátorství, podvádění při zkouškách a další etické prohřešky.
2. Zlepšení kvality vzdělávání: Pokud studenti znají a respektují etické normy, zlepšuje to kvalitu vzdělávání, protože umožňuje vytvořit férové podmínky pro všechny studenty.
3. Příprava na profesní život: Znalost akademické etiky je užitečná nejen pro studenty, ale také pro absolventy, kteří se chystají na profesní kariéru. Pracovníci v mnoha oblastech jsou nuceni řešit etické dilemata a pokud mají solidní znalosti o akademické etice, mohou se s nimi lépe vyrovnat.
4. Zvýšení povědomí o významu etiky: V dnešní době je etika v akademickém světě stále důležitější a měla by být důkladně zahrnuta do vzdělávacích programů. Zahrnutí předmětu akademické etiky do společného celouniverzitního základu může zvýšit povědomí studentů o významu etiky a její úloze v moderním světě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.