Ceny Inocence Arnošta Bláhy získalo 11 studujících

Stipendium Inocence Arnošta Bláhy se každoročně uděluje za mimořádné bakalářské práce, které nominují vedoucí kateder za jednotlivé studijní programy. Inocenc Arnošt Bláha byl český sociolog, pedagog a humanitní vědec. V roce 1931 se stal děkanem Filozofické fakulty MU. Letošní předávání se uskutečnilo 7. dubna během Dne fakulty. Kdo jsou ocenění studenti a studentky?

13. 4. 2022

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Michaela Bennárová

Úlohy agentúry Frontex v oblasti návratu štátnych príslušníkov tretích krajín

Vedoucí práce: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Program: Bezpečnostní a strategická studia

Bakalářská práce představuje úlohu agentury Frontex v oblasti návratu státních příslušníků třetích zemí z území Schengenského prostoru. Zjišťuje a specifikuje, jak agentura operuje v oblasti zefektivnění návratu ze Schengenského prostoru od získání rozšířeného mandátu. Za využití analýzy politiky je v práci mimo jiné představen problém neefektivnosti návratové politiky s návazností na posilnění mandátu Frontexu v letech 2016 a 2019.

Bc. Kristína Adamovská

Strategie environmentálních hnutí v současném “Kaczynskiho” Polsku

Vedoucí práce: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
P
rogram: Environmentální studia

Práce se zaměřuje na strategie současného polského environmentálního hnutí a na společensko-politickou situaci, ve které se hnutí nachází. Autorka se také věnuje nejvýznamnějším environmentálním problémům v současném Polsku a klíčovým aktérům hnutí, jejich strategiích a vztazích mezi nimi.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Pavlína Kutnarová 

Komparace českých a estonských levicových stran po roce 1989

Vedoucí práce: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Program: Evropská studia

Tématem práce je komparace levicových stran v České a Estonské republice po konci Studené války. Autorka nalézá názorové shody a odlišnosti vybraných politických stran s důrazem na třecí plochy, které vznikly jako důsledek rozpadu SSSR. Zkoumány a rozebírány jsou také jednotlivé ideologie a volební výsledky levicových stran v obou státech mezi lety 1989 a 2021.

Bc. Jiří Svoboda

Emoticons and emojis in cross-cultural perspective: Narrative systematic review

Vedoucí práce: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
Program: Mediální studia a žurnalistika

Emoji a emotikony jsou denně kolem nás a jsou základní součástí každodenní digitální komunikace. V práci jsou tyto atributy prozkoumány v jejich mezikulturní perspektivě. Využívá formy systematické přehledové statě z let 2006-2021, které dohromady akumulují poznatky z milionu případů použití emoji a emotikonů.

 

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Adriána Pivovarníková

Modernization of the U.S. Nuclear Forces: Shaping the Nuclear Deterrence Posture

Vedoucí práce: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Program: Mezinárodní vztahy

Práce se zabývá aktuální problematice modernizace jaderných sil Spojených států amerických. Autorka ve své práci navrhuje řešení pro jejich modernizaci, věnuje se například ale i pozici, kterou by měly Spojené státy zaujmout ve snaze pokračovat v efektivním odstrašování protivníků.

Bc. Kateřina Milotová

Patriotism and Political Participation in the Visegrad Group countries

Vedoucí práce: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Program: Politologie

Vliv patriotismu na politickou participaci v zemích Visegrádské skupiny z let 2017-2020 zkoumala ve své bakalářské práci Kateřina Milotová. Teoretický základ práce je stavěn na teorii sociální identity a teorii dobrého občanství. Výsledky naznačují, že patrioti se voleb účastní častěji než nepatrioti.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Michaela Geržičáková

Vliv rámování problematiky na vztah mezi vírou ve spravedlivý svět a podporu trestu smrti

Vedoucí práce: doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Program: Psychologie

Cílem práce bylo pomocí internetového dotazníku zjistit jak zarámování problematiky trestu smrti mění jeho podporu v závislosti na tom, jak moc člověk věří ve spravedlnost světa. Vzorek čítal téměř 600 respondentů.

Bc. Hana Drštičková

Softer Landscapes, Mossy Screens: Tumblr Aesthetics for Naturecore, Cottagecore and Goblincore

Vedoucí práce: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Program: Sociální antropologie

Práce pojednává o terénu internetových estetik tématizujících přírodu na platformě Tumblr. Terén, který autorka zkoumá, vyjevuje romantizovanou vizi ne-lidského prostředí, reprodukující koloniální a nacionální představy o “panenské” přírodě jako prostoru odděleném od kultury, ale zároveň podporuje procesy kvíření a zakouzlování přírody.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Lucie Dvořáčková

Podpora rozvoje vztahu mezi rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho dítětem optikou jejich pěstounů a sociálních pracovníků

Vedoucí práce: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
Program: Sociální práce

Bakalářská práce se týká možnosti podpory rozvoje vztahu mezi dítětem v pěstounské péči a jeho uvězněným rodičem. Nastíněny jsou možnosti podpory rozvoje jejich vztahu a zároveň jsou představeny i překážky, které mohou klíčovým pracovníkům v podpoře rozvoje tohoto vztahu bránit.

Bc. Světlana Nedvědová

Sociologie v díle Isaaca Asimova

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.
Program: Sociologie

Tématem práce je analýza skrytých sociologických teorií a konceptů ve trilogii Nadace, Nadace a Říše a Druhá Nadace od sci-fi spisovatele Isaaca Azimova. Práce má charakter sociologické interpretace.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Maria Alejandra Recalde Salvador

The political discourse on Latin American immigrants in the United States: A comparison of presidential speeches of Obama and Trump

Vedoucí práce: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Program: International Relations and European Politics

Bakalářská práce zkoumá, jak se změnil politický diskurz o latinskoamerických imigrantech v USA od druhé Obamovy administrativy k Trumpově administrativě. Zaměřuje se také na dopady, kterým latinskoamerická komunita musela čelit.

Oceněným studentkám a studentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.