Ceny Inocence Arnošta Bláhy za mimořádné bakalářské práce

Stipendium Inocence Arnošta Bláhy se každoročně uděluje za mimořádné bakalářské práce, které nominují vedoucí kateder za jednotlivé studijní programy. Inocenc Arnošt Bláha byl český sociolog, pedagog a humanitní vědec. V roce 1931 se stal děkanem Filozofické fakulty MU. Letošní předávání se uskutečnilo 16. dubna během Dne fakulty. Kdo jsou ocenění studenti a studentky?

18. 4. 2024

Bez popisku

Bc. Jakub Zavřel

Kognitivní válka a možnosti obrany v kontextu ČR

program: Bezpečnostní a strategická studia
vedoucí práce: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Tato bakalářská práce se věnuje informačnímu válčení, přičemž se autorovi podařilo identifikovat řadu možností obrany, některé pravděpodobně s universální platností. Klíčovou metodou práce je metoda strategických scénářů, s jejíž pomocí byly vymodelovány čtyři podoby útoku proti České republice.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Anna Šebková

Jak ovlivňuje hraní videoher vztah k přírodě?

program: Environmentální studia
vedoucí: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Jak ovlivňuje hraní videoher vztah přírodě? To je otázka, kterou si klade tato bakalářské práci. Autorka se mimo jiné zaměřuje na vztah člověka s přírodou - reálnou i tou virtuální. Zkoumá, jak skrze videohry lidé mohou poznávat přírodu a případně jaký mají videohry dopad na zájem o enviromentální témata mezi lidmi, kteří věnují svůj čas jejich hraní.

Bc. Beata Dudová

Ferigate: reprezentace sexuálního násilí v kauze politika Dominika Feriho

program: Mediální studia a žurnalistika
vedoucí: Mgr. et. Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Tuto práci, která využívá postupu kritické diskurzivní analýzy a metody tří oblastí reprezentace Normana Fairclougha, obhájila Beata v rámci studijního programu Mediální studia a žurnalistika.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. et Bc. Martina Drdlová

The Lion's Den: Analysis of the Group

program: Mezinárodní vztahy
vedoucí: doc. JUDr. PhDr.Marek Čejka, Ph.D

Tato bakalářská práce přináší vhled do fungování teroristické organizace Lví doupě působící na Západním břehu Jordánu. Martina v práci sleduje aktivity skupiny od jejího vzniku až po útoky Hamásu, které odstartovaly zásadní změny v izraelsko-palestinském konfliktu.

Bc. Štěpánka Slámová
Politická reflexe skupiny bratří Mašínů po roce 1989

program: Politologie
vedoucí: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Autorka se věnovala politické reflexi skupiny bratří Mašínů po roce 1989, přičemž v takto nazvané práci analyzovala politické výstupy, chování politických představitelů, mediální výstupy a mediální průzkumy.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Kamila Kvasnicová

Vliv kognitivní zátěže na odhad času v prospektivním paradigmatu

program: Psychologie
vedoucí: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.

Tato bakalářská práce z programu psychologie nese název Vliv kognitivní zátěže na odhad času v prospektivním paradigmatu. Kamila v ní mimo jiné zkoumá, jak se mění naše pozornost v případě vyšší kognitivní zátěže.

Bc. Anna Šteinerová

„Jsi vlastně takový ramínko“: (sebe)disciplinace, objektifikace a komodifikace těla modelky

program: Sociální antropologie
vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Tato práce se věnuje zkoumání mladých žen zabývajících se modelingem. Analyzuje praktiky fungování, mocenské vztahy a pracovní konsenzus působící uvnitř této profese. Zaměřuje se na to, jakým způsobem je zacházeno s těly modelek a prostřednictvím jakých procesů dochází k jejich (sebe)disciplinaci, objektifikaci a komodifikaci.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Tereza Horáková

Postoj pracovníků v sociálních službách k inkluzi dospělých lidí s mentálním handicapem žijících ve vybraném chráněném bydlení

program: Sociální práce
vedoucí: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Bakalářská práce se věnuje tématu inkluze lidí s mentálním handicapem, na toto téma nahlíží z hlediska postoje pracovníků v sociálních službách, kteří s touto skupinou pracují. Jako místo pro výzkum bylo vybráno chráněné bydlení, ve kterém je předpoklad větší samostatnosti klientů, a tedy větší šance na úspěšnou inkluzi.

Bc. Martina Němcová

Rámování současného českého protestu proti změně klimatu

program: Sociologie
vedoucí: Mgr. et. Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá způsobem, jakým vybrané organizace klimatického hnutí působící v České republice rámují svou činnost. Jedná se o Fridays for Future, Limity jsme my a Extinction Rebellion. Hlavním cílem bylo porovnat, do jaké míry se rámování zmíněných organizací podobá a jak se v čase vyvíjí.

Bez popisku
Bez popisku

Bc. Barbora Hučková

Diskriminácia žien pred vstupom do zamestnania na českom trhu práce

program: Veřejná politika a lidské zdroje
vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Bakalářská práce analyzuje problém genderové nerovnosti v procesu výběrového řízení na trhu práce v České republice. Autorka se ve své práci mimo jiné zaměřila na inzerci volných pracovních míst nebo samotný průběh výběrové řízení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.