Jak na PhD. studium prozradí nová brožura

Fakulta sociálních studií MU má novou brožuru pro PhD. studentky a studenty. Jedná se o ucelený dokument, který obsahuje vše důležité o studiu, od přijímacího řízení až po absolutorium.

2. 11. 2022

“Jsem rád, že takový dokument máme, protože v něm poprvé pojmenováváme některé důležité věci např. dobrou praxi spolupráce mezi školitelem a doktorandem. Materiál považuji za velmi dobrý „odrazový můstek“ pro uchazeče o studium při jejich rozhodování o studiu u nás, pro školitele i stávající doktorandy, kterým umožňuje nastavovat a zpřesňovat podobu jejich vzájemné spolupráce, vyjasňovat vzájemná očekávání, přispívá k zorientování se v požadavcích, nárocích i možnostech doktorského studia,” řekl proděkan pro vědu a výzkum FSS MU Martin Vaculík, pod jehož taktovkou dokument vznikl.

Manuál přispívá k nastavení společných standardů kvality doktorského studia týkajících se přijímacího řízení, publikačních aktivit, pedagogické činnosti, mezinárodního zapojení, stipendijní podpory, podmínek ke studiu a spolupráce mezi školitelem/školitelkou a doktorandem/doktorandkou. Na jeho tvorbě se podíleli doktorští studenti a studentky, garanti a členové vedení fakulty. “Dokument je v souladu se Strategickým záměrem 2028 naší fakulty a vychází z požadavků HR Award,” dodal Vaculík.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.