Každý sedmý studující FSS dobrovolničí

Na dobrovolníky z FSS můžete narazit ve společnosti Podané ruce, domovech pro seniory či domovech sociální péče. Ze všech studujících Fakulty sociálních studií se k dobrovolnické činnosti v centru MUNI Pomáhá během pandemie přihlásilo 14,4 procenta studentů a studentek. Pro lepší představu: každý sedmý studující FSS dobrovolničí. Tím se FSS zařadila na sdílené druhé místo mezi všemi fakultami MU.

15. 6. 2021

Skupinka studentek z Fakulty sociálních studií například přiložila ruku k dílu v nově vzniklém Kontaktním centrum Vlhká, za což obdržely cenu Rektora Masarykovy univerzity. Věnovaly se pomoci lidem bez domova, nabíraly cenné zkušenosti z praxe a zároveň svědomitě plnily své studijní povinnosti.

FSS zareagovala již loňské jaro na dobrovolnickou výzvu a s vysokým nasazením se rozhodla pomoct ohroženým skupinám. Dobrovolníci z řad FSS aktivně pomáhají po celou dobu pandemie, ze všech studujících dobrovolníků čítá podíl FSS jedenáct procent. Nejčastěji jsou to studující programů Veřejná a sociální politika a lidské zdroje a Psychologie.   

Masarykova univerzita se rozhodla nabídnout pomoc těm, kteří ji během pandemie potřebují nejvíc. V březnu 2020 proto založila dobrovolnické centrum MUNI Pomáhá, do kterého se od té doby zapojili zájemci ze všech fakult i z řad veřejnosti. Databáze v druhé vlně zaznamenala ještě vyšší počet zájemců než v první vlně epidemie. Univerzita se v současné doby pyšní 5 148 dobrovolníky
z řad studujících (3 837) i veřejnosti (1 311). Počet dobrovolníků stále roste. V období od 13. února do 13. března 2021 například přibylo 706 nových párů pomocných rukou.

Zásluhu za vývoj mobilní a webové aplikace MUNI Pomáhá si připsala Fakulta informatiky, která se dále podílela také na tvorbě mapy dobrovolníků, individuální IT pomoci seniorům a instalaci počítačů ve Fakultní nemocnici v Brně po kybernetickém útoku. Dobrovolníci z Pedagogické fakulty se zase rozhodli ulehčit pracovně vytíženým rodinám s dětmi, které hlídali a doučovali. V čase covidu totiž po takových službách poptávka enormně vzrostla.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.