Laureáti Cen rektora Masarykovy univerzity z naší fakulty

Na naší fakultu putují dvě ocenění - Cena rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu pro Tomáše Sirovátku a Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů pro Petru Daňsovou.

12. 10. 2020

Ceny rektora MU bývají tradičně předávány na jaře v rámci Dies Academicus. Tento rok se slavnostní obřad kvůli nepříznivé epidemické situaci nekonal. Ceny rektora tak byly předány nejlepším vědcům, studentům i pedagogům ve čtvrtek 8. října rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem a prorektorem MU Jiřím Hanušem.

Na naší fakultu putují dvě ocenění. Cenu rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu získal prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. z Katedry sociální politiky a sociální práce a Cenu rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů získala studentka studijního programu Psychologie Mgr. Petra Daňsová.

Oběma oceněným za Fakultu sociálních studií srdečně gratulujeme!

Tomáš Sirovátka

Laureát Ceny rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

Tomáš Sirovátka je přední odborník v oblasti veřejné a sociální politiky, který se zásadním způsobem zasloužil o konstituování tohoto vědního a studijního oboru. V rámci výzkumných projektů se zabývá převážně komparací směřování veřejné a sociální politiky v České republice a dalších evropských zemích, zejména řízením a organizací veřejné politiky, zaměstnaností nebo péčí o děti a seniory. Současně sleduje proměny v této oblasti na národní úrovni. Aktuálně se zaměřuje také na analýzu role sociálního státu ve vztahu k růstu populismu. Jako člen odborných komisí a poradních orgánů spolupracuje s institucemi veřejné správy. Do vlastních projektů zapojuje také začínající výzkumníky a je oblíbeným pedagogem.

Petra Daňsová

Laureátka Ceny rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů

Petra Daňsová je vynikající studentka a nadaná výzkumnice, svůj výzkum zaměřuje na psychologii mateřství, interakci mezi dítětem a rodičem, věnuje se také psychometrice a psychodiagnostice. Aktuálně připravuje svou disertační práci Vývoj mateřského sebehodnocení: souvislost s vybranými charakteristikami matek a partnerského vztahu. Působí v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU, spolupracuje na řadě projektů, zapojila se do multidisciplinárního týmu výzkumného programu centra RECETOX a v rámci specifického výzkumu se zásadním způsobem podílela na realizaci longitudinální studie, která sleduje rané období mateřství po tři roky věku dítěte.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.