První emeritní profesorka na Fakultě sociálních studií

Profesorka Hana Librová se stane od 1. listopadu profesorkou emeritní.

26. 10. 2020

Dne 15. října tohoto roku Vědecká rada FSS MU jednomyslně podpořila návrh vedoucího Katedry environmentálních studí doc. Karla Stibrala na jmenování profesorky Hany Librové emeritní profesorkou FSS MU.

Děkujeme paní profesorce za vše, co pro Fakultu sociálních studií a Katedru environmentálních studií dosud vykonala, a věříme, že vzájemná spolupráce bude díky jmenování probíhat i nadále.

Níže několik vět od proděkana Bohuslava Binky, studenta profesorky Librové a vedoucího Katedry environmentálních studií v letech 2012-2019.

Archiv Katedry environmentálních studií

„Paní profesorka Hana Librová se od 1. listopadu letošního roku stává profesorkou emeritní. Bude tak první emeritní profesorkou naší fakulty. Pokud si pokládáte otázku, proč jí vědecká rada jednomyslně na tuto čestnou pozici jmenovala, zde je pár odpovědí.

Profesorka Hana Librová od samého počátku své akademické dráhy kombinuje přírodovědné (biologické) a společenskovědní (sociologické) vzdělání. Dobře chápe složitost přírodního světa a zároveň rozumí i problémům spojeným s pomalou reakcí společnosti na dnes již existenciální ohrožení naší civilizace environmentálními problémy. Náhledem na závažnost environmentálního ohrožení předběhla svou dobu (což se těm nejlepším stává) o dobrých 30 let. Závažnost současných environmentálních problémů přesně odpovídá tomu, co psala například v roce 1988 (Láska ke krajině?) nebo 1993 (Pestří a zelení).

Vždy byla akademicky aktivní, a přitom nikdy aktivisticky naivní. Jsou výzkumnice a výzkumníci, kteří ještě i dnes věří naivní představě, že věda znamená „osvobození se od hodnotových předpokladů“, že věda znamená „nemít emoce“, „nehořet“. A na druhé straně stojí ti, pro něž je věda pouhým synonymem „hoření“. Paní profesorka není ani jedním z těchto extrémů. Její celoživotní motto zní: Pokud vyzkoumáš něco, co jde proti tvému přesvědčení, je pravda víc než ono přesvědčení.

Především díky profesorce Haně Librové vznikla v roce 1997 Katedra environmentálních studií – pracoviště kombinující přírodovědné a společenskovědní úsilí o poznání toho, co vlastně ohrožení přírody znamená a jak spolu souvisí sociální a přírodovědné charakteristiky environmentální krize. Katedra, která má v současnosti 14 akademických pracovníků a pracovnic z oblasti sociologie, psychologie, pedagogiky, zemědělského inženýrství, biologie, historie a dalších, je místem, kde se dozvíte mnohé o environmentální výchově, environmentální architektuře a urbanizmu, komunikaci environmentálních témat, o životním způsobu environmentálně orientovaných rodin i o vztahu hodnot a vědeckého poznání.

Trilogie, kterou profesorka Librová zahájila v roce 1993 knihou Pestří a zelení, se stala dlouhodobým bestsellerem. A to nejen pro ochránce přírody! Pro myšlenku ochrany přírody získala tisíce lidí a také založila brněnskou školu přístupu k environmentální sociologii.

Paní profesorka je člověkem přejícím přírodě i lidem. Je na své studenty a studentky náročná, ovšem má přitom veliké a přející srdce. To je kombinace krásná a podporující růst těch, kteří jsou kolem.
My všichni jsme rádi, že jsme – a díky emeritní profesuře ještě budeme moci být – kolem.
Vážená paní profesorko, ze srdce děkujme.“

Bohuslav Binka
student profesorky Librové, její dlouholetý kolega a v letech 2012–2019 vedoucí Katedry environmentálních studií

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.