Změny ve stipendijních programech FSS v roce 2021

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity zavádí v roce 2021 změny ve stipendijních programech. Studentům se tak nabízí větší možnost čerpání stipendií. Vznikl zcela nový stipendijní program 6A pro oceňování studentů aktivních v orgánech fakulty. V některých dalších programech došlo ke změnám podmínek čerpání nebo úpravě jejich účelu.

27. 1. 2021

V Soupisu stipendijních programů FSS MU pro rok 2021 došlo k těmto nejzásadnějším změnám:

  1. Vznikl zcela nový stipendijní program 6A pro studenty aktivní v orgánech fakulty
  2. Zrušila se podmínka spoluautorství s akademickým pracovníkem FSS pro přiznání publikačního stipendia 2B
  3. Došlo k vyjasnění, která stipendia mohou čerpat jen studenti českých a která i studenti anglických studijních programů
  4. Došlo k výraznému navýšení prostředků v programu 3D – stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních pobytů studentů doktorských studijních programů (více viz příloha 2 soupisu stipendijních programů FSS MU na rok 2021)
  5. Došlo k navýšení koeficientu životního minima rodiny z 2,0 na 3,0 v programu 5A
  6. Ve stipendiu 6B došlo k rozšíření účelu směrem ke třetí roli univerzity a posilovaní společenské odpovědnosti

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlašuje v roce 2021 tyto stipendijní programy:

1. Stipendijní programy ocenění děkana

1A Stipendijní program pro udělování cen děkana Fakulty sociálních studií
1B Stipendijní program pro oceňování účastníků odborné konference I. A. Bláhy

2. Stipendijní programy pro podporu talentovaných studentů

2A Stipendijní program pro podporu mimořádných odborných výkonů studentů fakulty v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
2B Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty
2C Stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů fakulty

3. Stipendijní programy mobilit

3A Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů fakulty
3B Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty
3C Stipendijní program pro studenty fakulty absolvující odborné praxe
3D Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních pobytů studentů DSP

4. Stipendijní programy studentských asistentů

4A Stipendijní program pro studentské asistenty kateder a výzkumných pracovišť fakulty
4B Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových pracovišť fakulty
4C Stipendijní program pro studentské asistenty v rámci propagačních a reprezentačních aktivit fakulty

5. Stipendijní programy sociální

5A Sociální stipendijní program pro talentované nové studenty fakulty
5B Sociální stipendijní program pro studenty fakulty se zdravotním postižením
5C Sociální stipendijní program pro studenty-rodiče fakulty

6. Stipendijní programy na podporu kulturní a spolkové činnosti

6A Stipendium pro studenty aktivní v orgánech fakulty
6B Stipendium na podporu kulturní a spolkové činnosti

Přehled stipendijních programů FSS pro rok 2021 Opatření FSS MU č. 1 /2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.