doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.


kancelář: 5.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8029
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU - Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální politika a sociální práce
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 10. 2007
Datum ukončení řízení 1. 5. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví)
prof. PhDr. Martin Potůček, Msc. (UK Praha - Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 12. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta)
prof.Ing.Juraj Nemec, CSc. (Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. (UK - Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 3. 2009