doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

docent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 12. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí – od konce studené války do současnosti
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Miloš Calda (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. PhDr. Miloš Calda (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. Mojmír Povolný, Ph.D., Dr.h.c. (Lawrence University, Appleton, USA)
doc. PhDr. Jíří Vykoukal, CSc. (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.