doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

docent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., narozen 1973
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: doc. v oboru politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2002: PhDr., Ph.D. v oboru politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 1996: Mgr. v oboru politologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • Září 2019 - srpen 2023: prorektor pro internacionalizaci, statutární zástupce rektora Masarykovy univerzity
 • Září 2011 - srpen 2019: děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • Březen 2008 - srpen 2011: proděkan pro zahraniční vztahy Fakulty sociálních studií MU
 • Listopad 2008 do současnosti: docent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU
 • Listopad 2004 - březen 2009: ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity
 • Červenec 1996 - říjen 2004: vědecký tajemník MPÚ MU
 • Listopad 2002 - říjen 2008: odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU
 • Leden 1998 - říjen 2002: externí přednášející na Katedře politologie FSS MU
 • Září 1996 - prosinec 1997: externí přednášející na Katedře politologie Filozofické fakulty MU
Oblasti vědeckého zájmu
 • Energetická bezpečnost a geopolitika
 • Energetická bezpečnost ČR
 • Energetická bezpečnost států V4
 • Energetická bezpečnost USA
 • Transatlantické vztahy a energetická bezpečnost
 • Geopolitika: teorie a případové studie
 • Česká zahraniční politika
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1/2015-3/2016: Spoluřešitel grantu “Carbon Capture and Storage – Sharing Knowledge and Experiences”, financováno z Norských fondů, No. NF-CZ08-OV-1-004-2015.
 • 2013-2015: Řešitel grantu "Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost”, financováno Grantovou agenturou MU, No. MUNI/M/0081/2013.
 • 2010-2013: Řešitel grantu "Energy Security of Visegrad Countries", financováno International Visegrad Fund - Visegrad University Studies Grant, No. 60900017.
 • 2010: Řešitel grantu: "Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU." Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
 • 2010: Řešitel grantu: "Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn." Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
 • 2009: Řešitel grantu: "Zkapalněný zemní plyn: potenciál pro energetickou bezpečnost EU." Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
 • 2006-2007: Řešitel grantu: "Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí." Grantová agentura ČR, kód 407/06/P444
Akademická zahraniční spolupráce
 • Únor 2017: Global Sustainability Institute, Anglia Ruskin University in Cambridge (Velká Británie)
 • Květen 2016: School of International Affairs, Pennsylvania State University (USA)
 • Květen 2015: Energy Institute, University of Texas in Austin (USA)
 • Březen 2015: Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (Norsko)
 • Červen 2014: IDC Herzliya (Izrael)
 • Říjen 2013: Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta (Kanada)
 • Listopad 2012: Dept. of Diplomacy, National Chengchi University (Tchaj-wan)
 • Únor 2011: Hebrew University of Jerusalem (Izrael)
 • Duben 2010: Energy Institute, University of Texas in Austin (USA)
 • Květen 2009: Dept. of Eastern Studies, Warsaw University (Polsko)
 • Listopad 2008: DSS Missouri State Univ. in Washington D.C. (USA)
 • Říjen 2007: Salzburg Global Seminar (Rakousko)
 • Září 2006: Columbia University in the City of New York (USA)
 • Říjen 2005: Istanbul Bilgi University (Turecko)
 • Září 2003 - červenec 2004: Fulbright Visiting Scholar, Columbia University in the City of New York (USA)
 • Květen 2002: Dept. of Eastern Studies, Warsaw University (Polsko)
 • Září 2001: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences (Polsko)
 • Únor 2001: Dept. of International Relations, University of Marie Curie-Skłodowska, Lublin (Polsko)
 • Duben 2000: Dept. of Eastern Studies, Warsaw University (Polsko)
 • Červenec 1998: East Summer School, Warsaw University, University of Vilnius (Polsko, Litva)
 • Srpen - září 1997: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences (Polsko)
 • Září - listopad 1995: Polish Institute of International Relations (Polsko)
Univerzitní aktivity
 • Prorektor pro internacionalizaci, statutární zástupce rektora MU (2019-2023)
  Člen vědecké rady Fakulty sociálních studií MU (2008-2023)
  Člen vědecké rady MU (2011-2023)
  Člen vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU (2016-2020)
  Člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy a evropská politika, FSS MU
  Garant studijního programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost, FSS MU (2009-2020)
  Garant studijního programu Energy Policy Studies, FSS MU (2009-2023)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen správní rady Komise J. W. Fulbrighta v ČR, od září 2019 do července 2023
  Předseda Česko - polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR, od března 2018 do července 2023
  Národní delegát za ČR v Programovém výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, od ledna 2019 do prosince 2020
  Člen Akademického sněmu Akademie věd ČR, od října 2010 do prosince 2014
  Místopředseda Česko - polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR, od září 2009 do srpna 2014
  Člen Akademické rady Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí ČR, od května 2007 do dubna 2019
  Executive Director of the East European Summer School Club, 2002 - 2004
  Předseda redakční rady časopisu Politika v České republice, leden 2003 - červen 2004, ISSN 1211-8443
  Člen redakční rady časopisu Středoevropské politické studie - Central European Political Studies Review, od září 1999 do prosince 2018, ISSN 1212-7817
Vybrané publikace
 • OSIČKA, Jan, Lukáš LEHOTSKÝ, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Natural gas market integration in the Visegrad 4 region : An example to follow or to avoid? Energy Policy. Oxford: Elsevier Science, roč. 112, January, s. 184-197. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2017.10.018. 2018. URL info
 • OCELÍK, Petr, Jan OSIČKA, Veronika ZAPLETALOVÁ, Filip ČERNOCH a Břetislav DANČÁK. Local opposition and acceptance of a deep geological repository of radioactive waste in the Czech Republic : A frame analysis. Energy Policy. London: Elsevier, roč. 105, June, s. 458-466. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2017.03.025. 2017. Science Direct info
 • OSIČKA, Jan, Petr OCELÍK a Břetislav DANČÁK. The impact of Polish unconventional production on the regional distribution of natural gas supply and transit: A scenario analysis. Energy Strategy Reviews. roč. 10, May, s. 1-17. ISSN 2211-467X. doi:10.1016/j.esr.2016.02.001. 2016. URL info
 • DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Pavla FILIPSKÁ, Marek GOLDBACH, Romana HANŽLOVÁ, Jaromír LEICHMANN, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Kateřina ŠVECOVÁ, Vojtěch WERTICH a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance. Brno: MuniPress. 118 s. ISBN 978-80-210-8165-9. 2015. URL info
 • ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA, Robert ACH-HÜBNER a Břetislav DANČÁK. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 178 s. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3. 2015. Online knihkupectví Munipress info
 • DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Anna LESHCHENKO, Jan OSIČKA, Václav ŠEBEK, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1. vydání. Brno: IIPS. 109 s. 2012. info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Václav ŠEBEK, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 129 s. Monographs, Vol. No. 44. ISBN 978-80-210-5926-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5926-2012. 2012. Čítárna Munispace info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Tomáš VLČEK, Veronika ZAPLETALOVÁ a Jan OSIČKA. Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 134 s. Monographs, Vol. No. 43. ISBN 978-80-210-5925-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5925-2012. 2012. Čítárna Munispace info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Jana KOVAČOVSKÁ, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Tomáš VLČEK a Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. 312 s. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3. 2011. info
 • VLČEK, Tomáš a Břetislav DANČÁK. Limity efektivity námořní blokády v mezinárodní politice. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, roč. 2011, č. 4, s. 407-418. ISSN 1211-3247. 2011. info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK a Ivana VRBKOVÁ. The LNG option: re-thinking EUs gas supplies? International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Bratislava: Slovak Foreign Policy Association, Vol. XIX, č. 1, s. 61-78. ISSN 1337-5482. 2010. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. Jean-Michel De Waele, Paul Magnette (eds.). In Les démocraties européenenes. 2. vyd. Paris: Armand Colin. s. 432-446. Collection "U" - Science politique. ISBN 978-2-200-24640-2. 2010. info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn - vliv na energetickou bezpečnost EU. Brno: IIPS. 62 s. 2010. info
 • DANČÁK, Břetislav. Člen Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Akademický sněm Akademie věd České republiky, 2010. info
 • DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK a Ivana VRBKOVÁ. Liquid Natural Gas: a potential for energy security of the European Union. IIPS, 2009. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. La République tchéque. In DE WAELLE, Jean-Michel a Paul MAGNETTE. Les démocraties européennes. Approche comparée des systémes politiques nationaux. 1. vyd. Paris: Armand Colin. s. 436-450. Collection U - Science Politique. ISBN 978-2-200-35126-7. 2008. info
 • DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review. Warsaw, roč. 45, č. 3, s. 11-15. ISSN 1232-0447. 2007. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Czech Republic. In Parties and Democracy. 1. vyd. Bonn: Bouvier. s. 195-217. KAS Democracy Report 2007. ISBN 978-3-416-03194-3. 2007. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1. vyd. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press. s. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7. 2007. info
 • DANČÁK, Břetislav. Základní principy a východiska energetické bezpečnosti. In Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS. s. 13-21. Výzkum, svazek 3. ISBN 9788021044401. 2007. info
 • DANČÁK, Břetislav. Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí. Od konce studené války do současnosti. 1. vyd. Brno: IIPS. 250 s. Monografie, svazek č. 20. ISBN 978-80-210-4485-2. 2007. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, roč. 35, č. 2, s. 127-139, 12 s. ISSN 1615-5548. 2006. info
 • DANČÁK, Břetislav. Pozice a zájmy ČR v evropské a transatlantické bezpečnostní dimenzi. In Dočkal, V. - Fiala, P. - Kaniok, P. - Pitrová, M.: Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS. s. 77-88. Sborníky, č. 29. ISBN 80-210-4076-9. 2006. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Česká politika v roce 2006: pokus o bilanci české demokracie. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. s. 7-12. edice Sborníky, svazek 30. ISBN 80-210-4161-7. 2006. info
 • DANČÁK, Břetislav. "Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský příklad. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, roč. 2004, č. 1, s. 9-20. ISSN 1212-365X. 2004. info
 • DANČÁK, Břetislav a Michal KUBÁT. Litva. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia. 21 s. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4. 2004. info
 • DANČÁK, Břetislav a Vojtěch ŠIMÍČEK. Bezpečnost České republiky. Právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. 287 s. Edice Sborníky, sv. č. 8. ISBN 80-210-3009-7. 2002. info
 • DANČÁK, Břetislav. Polská republika. In DANČÁK, Břetislav a Miroslav MAREŠ. Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. s. 63-85. Edice Studie, sv. č. 16. ISBN 80-210-2354-6. 2000. info
 • DANČÁK, Břetislav a Miroslav MAREŠ. Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. 120 s. Edice Studie, sv. č. 16. ISBN 80-210-2354-6. 2000. info
 • DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. 318 s. Edice Sborníky, sv. č. 3. ISBN 80-210-2388-0. 2000. info
 • DANČÁK, Břetislav. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. 254 s. Edice Pracovní studie, sv. č. 6. ISBN 80-210-2036-9. 1999. info
 • DANČÁK, Břetislav. Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. 160 s. Edice Pracovní studie, sv. č. 1. ISBN 80-210-1816-X. 1998. info
 • DANČÁK, Břetislav, Vladimír LEŠKA, Petr MORVAY a Miroslav MAREŠ. Česká republika a region střední Evropy. In Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách. 1. vyd. Praha: ÚMV. s. 87-124. 1997. info
 • DANČÁK, Břetislav, Vladimír LEŠKA, Miroslav MAREŠ a Petr MORVAY. The Czech Republic and the Central European region. Perspectives. roč. 1, č. 8, s. 13-27. ISSN 1210-762X. 1997. info
 • DANČÁK, Břetislav. Konstituování stranického systému v Polsku v letech 1989-1991. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, IV., č. 1, s. 55-68. ISSN 1211-3247. 1997. info

4. 9. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.