prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 12. 2000
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 6. 2001
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Gerlinda Šmausová (UP - Olomouc)
prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (OU - Zdravotně sociální fakulta)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK - Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 6. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 10. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.