PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

odborný asistent – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.10
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3887
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální politika a sociální práce
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 19. 2. 2018
Datum ukončení řízení 11. 6. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Koncept governance a možnosti jeho využití k porozumění a analýze současných veřejných a sociálních politik
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Chapter sections have already been published as articles in journals (Chapters 4, 5, 6 and 7) or as separate chapters in books (chapter 8 and 9). Kapitoly 4, 5, 6 a 7 habilitační práce byly publikovány jako články v časopisech, kapitoly 8 a 9 jako samostatné kapitoly v knihách.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc (UK - Fakulta sociálních věd, Praha)
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. (Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. (Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave)
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita)
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.