prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

profesor – Katedra psychologie


kancelář: 2.56
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3373
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Ivo Čermák,CSc., narozen 29. 11. 1956, ve Vyškově na Moravě
Pracoviště
 • 1.Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. , Veveří 97, 602 00 Brno, tel. 532290259,e-mail:cermak@psu.cas.cz
 • 2.Fakulta sociálních studií MU, katedra psychologie,
Funkce na pracovišti
 • vedoucí vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR,v.v.i.,
 • profesor, Masarykova univerzita
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: profesorské řízení (prof.), Masarykova univerzita
 • 1999: habilitace v oboru sociální psychologie, (doc.), habilitační práce: Lidská agrese a její souvislosti, FF Masarykova univerzita v Brně
 • 1990: disertační práce, psychologie (CSc.), psychologie, FF Masarykova universita v Brně
 • 1982: rigorózní zkouška, psychologie (PhDr.),FF Universita J.E. Purkyně v Brně
 • 1980: psychologie na Filozofické fakultě University J.E. Purkyně v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2007- dosud: vedoucí vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
 • 2000-2007: ředitel Psychologického ústavu AV ČR
 • 1997- dosud: profesor, částečný úvazek na FSS MU Brno
 • 1990–březen 2000: vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR Brno
 • 1986-1990: aspirantské studium psychologie v Československé Akademii věd
 • 1981-1986: odborný psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďáře nad Sázavou

  Výcviky: 1996–2003: katathymně-imaginativní psychoterapie (KIP)

 • 2002: Rorschachova metoda (PhDr. J. Ženatý)
Pedagogická činnost
 • 1991-1999: Externí lektor výběrového semináře Psychologie agrese a morálky na Filozofické fakultě MU v Brně
 • 1998-1999: Externí lektor výběrového semináře Psychologie agrese a morálky na FSS MU v Brně
 • 2001: seminář Psychologie a film na FF MU v Brně
 • 1998-dosud: Přednášky pro doktorandy na FSS MU
 • 1999-dosud: katedra psychologie FSS MU v Brně, Kvalitativní metodologie psychologických výzkumů, Psychodiagnostika dětí,mládeže a rodiny, Psychologie agrese a morálky, Rorschachova metoda a Tematicko-apercepční test, školitel doktorandů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitel výzkumných projektů financovaných Grantovou agenturou AV ČR:

 • 1993-1995: Indikátory agrese – transkulturní srovnání,
 • 1996-1998: Kritické momenty v životě herců: sociálně a kulturně podmíněná konstrukce významu,
 • 2004-2006: Životní příběh a umělecké dílo

  Řešitel výzkumných projektů financovaných GA ČR:

 • 1996-1997: Vztah mezi obecnými a specifickými osobnostními charakteristikami
 • 1999-2000: Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky

  Řešitel dalších grantů

 • 2000-2004: Současná Česká společnost a otázky evropské integrace (odpovědný za část: Identita, zdraví a zpracování informací v otevřené společnosti, poskytovatel: AV ČR,
 • 2004: Retrospektivní výzkum účinnosti psychosociální pomoci při povodních v roce 2002, poskytovatel: Česká katolická charita

  Spoluřešitel grantových projektů

 • 1992-1995: Strukturální model osobnosti založený na lexikální analýze, řešitelka grantu Dr. M. Hřebíčková,
 • 1991-1993: Subjektivní aspekty interpersonálního chování a interpersonálních charakteristik osobnosti : analýza prožívání a významu, řešitelka grantu doc. PhDr.L. Osecká,CSc.,
 • Vliv osobnostních charakteristik a jazykových faktorů na sémantickou reprezentaci interpersonálního chování, řešitelka grantu doc. PhDr.L. Osecká,CSc.,
 • 2001: Social and cultural construction of identity in two cultures, řešitelka doc. Jitka Lindénová, PhD. z Univerzity v Lundu, Švédsko.
 • 2006-2008: Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj, řešitel: doc.Dr. T. Urbánek, PhD..
 • 2009-2011: Analýza příběhů evokovaných Tematicko-apercepčním testem: kvantitativní a kvalitativní přístupy , řešitel: prof.Dr.T.Urbánek, PhD

  Oblasti vědeckého zájmu

 • Kvalitativní metodologie, narativní a hermeneutická psychologie, agrese, diagnostika, projektivní metody,psychologie umění.
Akademické stáže
 • 2005, 2007: De Montfort University, Leicester, příprava kapitoly do knihy o kvalitativním výzkumu,
 • 2000: De Montfort University, Leicester, příprava teoretické publikace o narativním a hermeneutickém přístupu v psychologii,
 • 1998: Psychologický ústav, Universita v Lundu, příprava monografie o kritických momentech v pracovním životě herců ve spolupráci s doc. J. Lindénovou,
 • 1997: De Montfort University, Leicester, studium narativního a hermeneutického přístupu v psychologii,
 • 1994, 1995: Universita degli studi di Roma "La Sapienza", Itálie, příprava a zpracování výsledků mezinárodního výzkumného projektu "Adjustment problems in young adolescents", vedoucí projektu prof.G.V.Caprara,
 • 1994: Psychologický ústav, Universita v Lundu, příprava společného komparativního výzkumu s doc.J.Lindén.
Universitní aktivity
 • 2000- dosud: Člen Vědecké rady FSS MU v Brně,
 • 1999-2005: Člen Oborové rady doktorského studia psychologie na FSS MU v Brně,
 • 2005-dosud: Předseda Oborové rady doktorského studia psychologie na FSS MU v Brně,
 • 2001-dosud: Člen Oborové rady doktorského studia psychologie na FF MU v Brně
Mimouniversitní aktivity
 • 2007-dosud: člen Rady Psychologickéhoústavu AV ČR,v.v.i.,
 • 2008-2010:člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVV,
 • 2006-dosud: člen Vědecké rady Karlovy univerzity v Praze,
 • 1995-2000: člen Vědecké rady Psychologického ústavu AV ČR,
 • 2002-dosud: člen oborové rady doktorského studia psychologie na PF UK v Praze,
 • 1995-1996: člen podoborové komise GA AV ČR,
 • 1997-2002: člen podoborové komise pro psychologii a pedagogiku GA ČR,
 • 1998-2004: člen stálé pracovní komise pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii při Atestační komisi MŠMT ČR,
 • 2001-2007: člen Committee for Scientific Affairs of European Federation of Psychologists’ Associations v Bruselu,
 • 2002-2003: člen výběrové komise NATO Science Fellowships Programme
 • 2008-2012: předseda České společnosti pro Rorschacha aprojektivní metody
Ocenění vědeckou komunitou
 • předseda vědeckého výboru X.Evropského kongresu psychologie v Praze, 2007,
 • 2000-dosud: člen redakční rady časopisu Československá psychologie,
 • 2001-2006: člen redakční rady časopisu „Human Affairs“ (2001-2006)

  Členství v odborných společnostech

 • Českomoravská psychologická společnost,
 • European Association of Personality Psychology,
 • International Council of Psychologists,
 • Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody

  Editorská činnost

 • I. Čermák, M. Hřebíčková, P. Macek (eds.)(2003), Agrese, osobnost, identita. Nakladatelství Scan a Psychologický ústav AV ČR Brno,
 • I. Čermák, M.. Miovský (eds.)(2000), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí I. Brno, Boskovice: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert,
 • I.. Čermák, M.. Miovský (eds.)(2002), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí II.Brno: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert,
 • M. Miovský, I.Čermák, V. Řehan (eds.)(2004), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí III: Tak trochu jiný příběh, Brno, Olomouc: Psychologický ústav AV ČR, katedra psychologie Univerzity Palackého, Nakladatelství Scan,
 • M. Miovský, I. Čermák, V. Řehan, V. Chrz (eds.)(2005), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí IV. Brno, Olomouc: Psychologický ústav AV ČR, katedra psychologie Univerzity Palackého, Nakladatelství Scan,
 • editorství ročenek "Rorschach a projektivní metody" (spolu s J. Ženatým a R. Telerovským, 2005, 2006, 2007).
Vybrané publikace
 • HILES, David a Ivo ČERMÁK. Narrative Inquiry. In D. Coghlan, M. Brydon-Miller. The SAGE Encyclopedia of Action Research. Los Angeles: Sage. s. 549 – 552. ISBN 978-1-84920-027-1. 2014. info
 • CHRZ, Vladimír a Ivo ČERMÁK. Narrative meaning: Dilemmas of Interpration. In S. Kreitler, T. Urbánek. Conceptions of meaning. New York: Nova Science Publishers. s. 221–242. ISBN 978-1-63321-241-1. 2014. info
 • ČERMÁK, Ivo a Táňa FIKAROVÁ. Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o. 712 s. ISBN 978-80-89322-12-1. 2012. info
 • CHRZ, Vladimír, Ivo ČERMÁK a Dušana CHRZOVÁ. Between the Worlds of the Disabled and the Healthy: A Narrative Analysis of Autobiographical Conversation. In In D. Robinson, P. Fisher, Yeadon-Lee, T., Robinson, S.J., Woodcock,P. (eds), Narrative, Memory, and Identities. Huddersfield, UK: Huddersfield University. s. 11-19. ISBN 978-1-86218-073-4. 2009. info
 • HILES, David, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Narrative Oriented Inquiry: A Dynamic Framework for Good Practice. In In Robinson, D., Fisher, P., Yeadon-Lee, T., Robinson, S.J., Woodcock, P.m (eds.), Narrative, Memory, and Identities. Huddersfield, UK: Huddersfield University. s. 53-65. ISBN 978-1-86218-073-4. 2009. info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Psychologie katastrofické události. Vyd. 1. Praha: Academia. 362 s. 10332. ISBN 978-80-200-1816-8. 2009. info
 • KODRLOVÁ, Ida a Ivo ČERMÁK. Sebevražedná triáda : Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová. 1. vyd. Praha: Academia. 268 s. ISBN 978-80-200-1524-2. 2009. info
 • HILES, David a Ivo ČERMÁK. Narrative Psychology. In C. Willig, W. Stainton-Rogers (eds.) The Sage Handbook of Qualitative Research Psychology. Los Angeles, London, New Delhi, Singapor: Sage Pulications. s. 147-164, 17 s. The Sage Handbook of Qualitative Research Psycholo. ISBN 978-1-4129-0780-4. 2008. info
 • CHRZ, Vladimír a Ivo ČERMÁK. "Ordinary Life" as Polyphonic Composition. In D. Robinson, P. Fisher, N. Gilzean, T. Lee, S.J. Robinson, P. Woodcock (eds.). Narratives and Fictions: An Interdisciplinary Approach. Huddersfield: University of Huddersfield. s. 1-8. Narrative annd Memory Research Group. ISBN 978-1-86218-063-5. 2008. info
 • FIKAROVÁ, Táňa a Ivo ČERMÁK. Morální poselství v příbězích evokovaných TAT u adolescentů s obtížemi v chování. R. Telerovský, J. Ženatý, I. Čermák (eds.). In Rorschach a projektivní metody. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. s. 136-160. Rorschach a projektivní metody, ročník 3/2007. ISBN 978-80-87023-07-5. 2008. info
 • ČERMÁK, Ivo, Vladimír CHRZ a Kateřina ZÁBRODSKÁ. 4.48 Psychosis as a Suicide Note of Sarah Kane? In D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes (eds.), Narrative and memory. Huddersfield: University of Huddersfield. s. 111-119. Narrative and memory. ISBN 1-86218-076-8. 2007. info
 • ČERMÁK, Ivo a Táňa FIKAROVÁ. Kognitivní charakteristiky příběhů v TAT a jejich diagnostický význam. In:J.Ženatý,I.Čermák,R.Telerovský (eds.), Rorschach a projektivní metody. In Rorschach a projektivní metody. Praha: Nakladatelství IPVZ a Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody. s. 175-212. Ročenka Rorschach a projektivní metody. ISBN 978-80-87023-02-0. 2007. info
 • LINDÉN, Jitka a Ivo ČERMÁK. Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures. Qualitative research. London: SAGE Publications, Vol7/2007, č. 1, s. 45-62. ISSN 1468-7941. 2007. info
 • CHRZ, Vladimír a Ivo ČERMÁK. Genre as a tool of interpretation: The individual in the context of culture. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. LI, supplement, s. 70-79. ISSN 0009-062X. 2007. info
 • ČERMÁK, Ivo. Podnětové charakteristiky tabulí Tématicko apercepčního testu. In I. Čermák, J. Ženatý (eds.), Rorschach a projektivní metody.Ročenka České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Brno: Nakladatelství MSD, s.r.o. s. 163-189. ročník I/2005. ISBN 80-86633-47-0. 2006. info
 • CHRZ, Vladimír, Ivo ČERMÁK a Veronika PLACHÁ. Cancer, Finitude and Life Configuration. In In K. Milnes, Ch. Horrocks, N.Kelly, B.Roberts, D.Robinson (eds.), Narrative, Memory and Knowledge: Representations, Aesthetics and Contexts. Huddersfield: University of Huddersfield Press. s. 149-158. Narrative and Memory Research Group/5. ISBN 1-86218-051-2. 2006. info
 • ČERMÁK, Ivo. Sigmund Freud a životní příběh. In Loužek, M. (ed.), 150 let od narození Sigmunda Freuda. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku. s. 51-62. ISBN 80-86547-56-6. 2006. info
 • ČERMÁK, Ivo, Helena KLIMUSOVÁ a Hana VÍZDALOVÁ. Deprese v dětství a její vztah k problémům chování. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 49, č. 3, s. 223-236. ISSN 0009-062X. 2005. info
 • KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK a Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL. In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 305-313, 8 s. ISBN 80-244-1159-8. 2005. URL info
 • ČERMÁK, Ivo a Vladimír CHRZ. What is life story genre? In N. Kelly, Ch. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts, D. Robinson (eds.),Narrative memory and everyday life. Huddersfield, UK: University of Huddersfield Press. s. 49-57. Narrative and Memory Research Group. ISBN 1-86218-075-X. 2005. info
 • LINDÉN, Jitka a Ivo ČERMÁK. Multihorizontální analýza kritických momentů v pracovním životě herců. Olomouc: Universita Palackého. 7 s. Kvalitativní přístup ve vědách o člověku IV. ISBN 80-244-1159-8. 2005. info
 • ČERMÁK, Ivo. Narativní paměť. In P. Macek, J. Dalajka (Eds.), Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: Masarykova Univerzita. s. 25-37. ISBN 80-210-3804-7. 2005. info
 • CHRZ, Vladimír a Ivo ČERMÁK. Žánry příběhů, které žijeme. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 49/2005, č. 6, s. 481-495. ISSN 0009-062X. 2005. info
 • ČERMÁK, Ivo. Styl ve službě ega a jeho přesahy (recenze na knihu P. Machotky: Style and psyche (The art of Lundy Siegerst and Terry St. John). Československá psychologie. roč. 49/2005, č. 2, s. 188-192. ISSN 0009-062X. 2005. info
 • ČERMÁK, Ivo. Zpráva o životě a smrti Virginie Woolfové. In Edna OBrienová, Virginia. Praha: Činohra Národního divadla. s. 45-58. ISBN 80-7258-198-8. 2005. info
 • ČERMÁK, Ivo a Ida KODRLOVÁ. Precursors to suicide in life and works of Sylvia Plath and Sarah Kane. In. Goodwin, J.: Selected Papers from The 22nd International Literature-and-Psychology Conference, Córdoba, Spain, June 29 - July 4., 2005. URL info
 • ČERMÁK, Ivo a Ida KODRLOVÁ. Reading Life and Personality Through Artwork - Interpretation on the Edge. In Art and Science, Proceedings of the XVIII Congress of the IAEA. Lisboa: IAEA. s. 492-496. ISBN 972-9119-11-2. 2004. URL info
 • ČERMÁK, Ivo. Narativní myšlení a skutečnost. Československá psychologie. Praha: Academia, roč. 2004, č. 1, s. 17-26. ISSN 0009-062X. 2004. info
 • ČERMÁK, Ivo. "Genres" of Life-Stories. D. Robinson, Ch. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts (eds). In Narrative, Memory and Identity. Theoretical and methodological Issues. Huddersfield: University of Huddersfield Press. s. 211-221. ISBN 1-86218-049-0. 2004. info
 • ČERMÁK, Ivo. Autobiografická paměť a životní příběh. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské university. P8. Brno: FF MU. s. 29-41, 12 s. ISBN 80-210-3497-1. 2004. info
 • ČERMÁK, Ivo. Kdo se bojí zmizelého autora? In Anonym, Pronásledování a umučení dr. Šaldy (Spáleni divadlem). Praha: Činohra Národního divadla. s. 9-20. ISBN 80-7258-164-3. 2004. info
 • ČERMÁK, Ivo. Psycholog a umělecké dílo: význam doc. PhDr. Josefa Viewegha, CSc. pro českou a slovenskou psychologii. M. Miovský, I.Čermák, V. Řehan (Eds.). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tak trochu jiný příběh. Brno: Nakladatelství SCAN. s. 9-17. ISBN 80-244-0909-7. 2004. info
 • ČERMÁK, Ivo. Narativní terapie: mnohohlasý chór. M. Miovský, I.Čermák, V. Řehan (Eds.). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tak trochu jiný příběh. Brno: Nakladatelství SCAN. s. 33-47. ISBN 80-244-0909-7. 2004. info
 • ČERMÁK, Ivo. Agrese, osobnost a vztah k vlastnímu já. In Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (eds.), Agrese, identita, osobnost. Neuveden: PsÚ AV ČR Brno a SCAN Tišnov. s. 23-56, 24 s. ISBN 80-86620-06-9. 2003. info
 • ČERMÁK, Ivo. Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech. Československá psychologie. roč. 2003, č. 6, s. 513-532. ISSN 0001-062X. 2003. info
 • ČERMÁK, Ivo, Martina HŘEBÍČKOVÁ a Petr MACEK. Agrese, identita a osobnost jako předmět současného výzkumu v české a slovenské psychologii. In Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (eds.), Agrese, identita, osobnost. Neuveden: PsÚ AV ČR Brno a SCAN Tišnov. s. 13-22. ISBN 80-86620-06-9. 2003. info
 • ČERMÁK, Ivo. Sebevražda a tvůrčí čin. In Sarah Kane, Psychóza ve 4.48. Praha: Národní divadlo. s. 58-70. Neudáno. ISBN 80-7258-114-7. 2003. info
 • ČERMÁK, Ivo. ... a páté na závěr. Medailon o doc.PhDr. J. Vieweghovi. In J. Vieweg, Čtvero vzpomínání. Brno: Nakladatelství Scan a Psychologický ústav AV ČR Brno. s. 35-41. Neudáno. ISBN 80-86620-08-5. 2003. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Tomáš URBÁNEK, Ivo ČERMÁK, Piotr SZAROTA, Emília FICKOVÁ a Lucia ADAMOVOVÁ. The NEO Five-factor Inventory in Czech, Polish, and Slovak contexts. In The Five-Factor Model Across Cultures. 1. vyd. New York: Kluwer Academic Publishers/Plenum. s. 53-78. The Five-Factor Model Across Cultures. ISBN 0-306-47354-2. 2002. info
 • ČERMÁK, Ivo. Myslet narativně (kvalitativní výzkum 'on the road'). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert. s. 11-25. ISBN 80-86620-03-4. 2002. info
 • CAPRARA, G.V., C. BARBARANELLI, C. PASTORELLI, Ivo ČERMÁK a S. ROSZA. Facing guilt: role of negative affectivity, need for reparation, and fear of punishment in leading to prosocial behaviour and aggression. European Journal of Personality. Belgium: John Wiley & Sons, Ltd., roč. 15, č. 3, s. 219-236. ISSN 0890-2070. 2001. info
 • ČERMÁK, Ivo a Helena KLIMUSOVÁ. Indikátory impulsivní agrese. Československá psychologie. Praha: AV ČR, roč. 44, č. 5, s. 424-432. ISSN 0009-062X. 2000. info
 • ŠIKL, Radovan a Ivo ČERMÁK. Common sense a psychologické teorie. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 54, č. 5, s. 444-449. ISSN 0009-062X. 2000. info
 • ČERMÁK, Ivo. Povolání herec. (Kritické momenty v pracovním životě herců). Brno: Nakladatelství Větrné mlýny a Psychologický ústav Akademie věd ČR. 196 s. ISBN 80-86151-42-5. 2000. info
 • ČERMÁK, Ivo. Kvalitativní výzkum v psychologii: problémy a výhledy. In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: PsU AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000. info
 • ČERMÁK, Ivo a Michal MIOVSKÝ. Je pro nás etický diskurz ve výzkumu jen prázdným pojmem? In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: PsU AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000. info
 • ČERMÁK, Ivo. Hledání životních příběhů (Integrativní funkce narativního já). In P. Macek, M. Šafářová (Ed.), Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. Brno: FSS MU Brno. s. 34-39. ISBN 80-210-2465-8. 2000. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, M., Ivo ČERMÁK, Petr MACEK a Tomáš URBÁNEK. The Bif Five in the Czech context: A comparison of four instruments. In International Journal of Psychology. Psychology press, Hove. s. 280. ISBN 0020-7594. 2000. info
 • ČERMÁK, Ivo a Helena KLIMUSOVÁ. Vývoj sebeposouzení na škálách Achenbachova a Edelbrockova dotazníku chování dítěte. In Blatný & kol. (Eds.): Sociální procesy a osobnost, in press. Brno, Masarykova Univerzita. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2000. info
 • ČERMÁK, Ivo. Frustrace z pojmu agrese nebo metodologická skepse? Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 1999, č. 3, s. 275-279. ISSN 0009-062X. 1999. info
 • ČERMÁK, Ivo a Tomáš URBÁNEK. Agresivní dítě a jeho postavení ve skupině vrstevníků. In Sociální procesy a osobnost '99. Brno: FF MU a Psychologický ústav AV ČR. s. 36-45. ISBN 80-210-2228-0. 1999. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Model dětské agrese: předběžné výsledky longitudinálního výzkumu. In Sociální procesy a osobnost '99. Brno: FF MU a Psychologický ústav AV ČR. s. 178-184. ISBN 80-210-2228-0. 1999. info
 • ČERMÁK, Ivo. Hermeneuticko-narativní přístup k validitě interpretace nálezu v kvalitativně pojatém psychologickém výzkumu. In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha. s. 42-51. ISBN 80-86179-03-4. 1999. info
 • ŠIKL, Radovan a Ivo ČERMÁK. Proč jsou psychologické teorie srozumitelné všem lidem? In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha. s. 155-166. ISBN 80-86179-03-4. 1999. info
 • ŠTĚPANÍKOVÁ, Irena a Ivo ČERMÁK. Vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem: střet dvou paradigmat nebo cesta ke spolupráci? In Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha. s. 15-24. ISBN 80-86179-03-4. 1999. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina, F. OSTENDORF, Liduška OSECKÁ a Ivo ČERMÁK. Taxonomy and structure of Czech personality relevant verbs. In Personality Psychology in Europe. Tilburg, Netherlands: Tilburg University Press. s. 51-65. Vol. 7. 1999. info
 • ČERMÁK, Ivo a Irena ŠTĚPANÍKOVÁ. Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 1998, č. 1, s. 50-62. ISSN 0009-062X. 1998. info
 • ČERMÁK, Ivo a Tomáš URBÁNEK. Výzkumné a diagnostické možnosti Achenbachova a Edelbrockova testu poruch chování dítěte. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Masarykova Universita Brno. s. 32-37. ISBN 80-210-2005-9. 1998. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Metody výzkumu self-efficacy. In Sociální procesy a osobnost (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova Universita. s. 172-179. ISBN 80-210-2005-9. 1998. info
 • ČERMÁK, Ivo. Agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Nakladatelství Fakta. 206 s. ISBN 80-902614-1-8. 1998. info
 • ČERMÁK, Ivo. Dětská agrese. Brno: Nakladatelství CERM. 28 s. 1998. info
 • ČERMÁK, Ivo a Marek NAVRÁTIL. Vliv virtuální reality na psychiku jedince. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 1997, č. 1, s. 55-65. ISSN 0009-062X. 1997. info
 • URBÁNEK, Tomáš a Ivo ČERMÁK. Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 1997, č. 3, s. 193-199. ISSN 0009-062X. 1997. info
 • ČERMÁK, Ivo a Irena ŠTĚPANÍKOVÁ. Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 1997, č. 6, s. 503-512. ISSN 0009-062X. 1997. info
 • DECARVALHO, R.J. a Ivo ČERMÁK. History of humanistic psychology in Czechoslovakia. Journal of Humanistic Psychology. Thousand Oaks: Sage Periodicals Press, roč. 37, č. 1, s. 110-130. ISSN 0022-1678. 1997. info
 • PASTORELLI, C., C. BARBARANELLI, Ivo ČERMÁK, S. ROZSA a G.V. CAPRARA. Measuring emotional instability, prosocial behavior, and aggression in preadolescents: A crossnational study. Journal of Personality and Individual Differences. roč. 13, č. 4, s. 691-703. ISSN 0191-8869. 1997. info
 • ČERMÁK, Ivo a Radovan ŠIKL. Psychologie a 'common sense'. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, roč. 1996, č. 1, s. 46-54. ISSN 0009-062X. 1996. info
 • ČERMÁK, Ivo a Marek BLATNÝ. Personality indicators of aggression and moral disengagement. Studia psychologica : [časopis pre základný výskum v psychologických vedách]. Bratislava: Slovak Academic Press, roč. 1995, č. 3, s. 199-201. ISSN 0039-3320. 1995. info
 • ČERMÁK, Ivo. Humanistická psychologie v Československu do roku 1993. In Sborník k 60. výročí časopisu Psychologie. Brno: Psychologický ústav AV ČR. s. 117-129. ISBN 80-902089-0-8. 1995. info
 • ČERMÁK, Ivo a Marek BLATNÝ. Rozdíly v percepci determinant dětského agresivního chování. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, roč. 1994, č. 4, s. 306-312. ISSN 0555-5574. 1994. info

26. 9. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.