prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

profesor – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.63
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5378
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Libor Musil, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 3. 1999
Datum ukončení řízení 1. 7. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Těžba uhlí, problém prostředí, modernita. Jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. Paedr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (UK Praha - Centrum pro teoretická studia)
PhDr. Vlado Krivý, CSc. (Sociologický ústav SAV Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 6. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Jiří Kabele (UK Praha - Fakulta sociálních věd)
doc. Paedr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (UK Praha - Centrum pro teoretická studia)
prof. PhDr. Martin Potůček, Msc. (UK Praha - Fakulta sociálních věd)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 6. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Libor Musil, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální politika a sociální práce
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 1. 2007
Datum ukončení řízení 20. 5. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 5. 2007
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (Ostravská univerzita - Zdravotně sociální fakulta)
prof. Dr. Gert van der Laan (Univerzita Utrecht, Nizozemí)
prof. Dr. Ewa Marynowicz-Hetka (Uniwersytet Łódzki, Lodź, Polsko)
prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. (Prešovská univerzita - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 5. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 10. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.