doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

docentka – Katedra psychologie


kancelář: 2.59
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5188
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Vývojová psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Děti a konflikt mezi rodiči ve vývojové perspektivě
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (Filozofická fakulta Unvierzity Palackého v Olomouci)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (Filozofická fakulta UK v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (Filozofická fakulta Unvierzity Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK - Lékařská fakulta, Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.