doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

docentka – Katedra psychologie


kancelář: 2.59
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5188
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry
  docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 12/2011: Jmenování docentkou, vývojová psychologie, habilitační spis: Děti a konflikt mezi rodiči ve vývojové perspektivě.
 • 3/2001: Disertační práce Matčino pojetí výchovy a temperament dítěte (výchova v rodině jako interakční proces).
 • 4/1994 – 3/2001: Doktorské studium FSS MU
 • 1995 – 1998: Přerušení postgraduálního studia (mateřská dovolená)
 • 1990 – 1994: Katedra psychologie (Filosofická fakulta MU Brno),červen 1994 - státní závěrečná zkouška se zaměřením na poradenskou psychologii, obhájena diplomová práce:Tvořivost a osobnost. Pokus o analýzu vztahu.
 • 1988 – 1993: Ústav hudební vědy (Filosofická fakulta MU Brno) červen 1993 – státní závěrečná zkouška, klauzurní práce: Bruno Weigl, život a dílo.
Přehled zaměstnání
 • 2005 - dosud: výzkumná pracovnice IVDMR FSS MU
 • 7/2000 – 2004: výzkumná pracovnice Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity FSS MU - vedení projektu ELSPAC (psychologická část)
 • 2011 - dosud: docentka Katedra psychologie FSS MU
 • 2001 - 2011: asistentka Katedra psychologie FSS MU
Pedagogická činnost
 • Vývojová psychologie
 • Aplikovaná vývojová psychologie
 • Psychologické teorie
 • Psychologie v běžném životě
Vědeckovýzkumná činnost
 • vazba
 • partnerské vztahy v adolescenci a dospělosti
 • konflikt mezi rodiči a jeho dopady na děti a dospívající
 • rodičovství
 • "Yummy mummy" ideál a skutečnost: Od rozdílů v osobnosti matek a způsobu péče o děti k batolecímu vývoji a citové vazbě (GA16-11015S)
 • Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (GA16-03059S)
Univerzitní aktivity
 • Předsedkyně akademického senátu FSS MU (2015 - 2017)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka redakční rady časopisu E-psychologie
 • Členka hodnotícího panelu GAČR (2017 - 2019, 2019 - 2021)
Vybrané publikace
 • UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Kristína KOTRČOVÁ a R. Chris FRALEY. Similarities and differences regarding changes in attachment preferences and attachment styles in relation to romantic relationship length : longitudinal and concurrent analyses. Attachment & Human Development. Routledge, 2018, roč. 20, č. 2, s. 135-159. ISSN 1461-6734. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14616734.2017.1383488. URL info
 • UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK a E. Saskia KUNNEN. Longitudinal changes in emerging adults’ attachment preferences for their mother, father, friends, and romantic partner : Focusing on the start and end of romantic relationships. International Journal of Behavioral Development. London: SAGE Publications, 2017, roč. 41, č. 1, s. 136-142. ISSN 0165-0254. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0165025416647545. URL URL info
 • UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Is Emerging Adults’ Attachment Preference for the Romantic Partner Transferred From Their Attachment Preferences for Their Mother, Father, and Friends? Emerging Adulthood. 2015, roč. 3, č. 3, s. 179 - 193. ISSN 2167-6968. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/2167696814561767. URL info
 • TRAMPOTOVÁ, Olga a Lenka LACINOVÁ. Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: Porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, č. 1, s. 57 - 70. ISSN 0009-062X. info
 • HORSKÁ, Eliška a Lenka LACINOVÁ. Rozvodové postoje mladých dospělých: Souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Československá psychologie. Academia, 2015, roč. 59, č. 2, s. 105 - 114. ISSN 0009-062X. info
 • LACINOVÁ, Lenka. Teorie citové vazby v psychoterapii dospělých: Česká republika. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 2, s. 68-76. ISSN 1802-3983. info
 • MARSOVÁ, Kristýna, Kateřina MEZULÁNÍKOVÁ, Hana D'SOUZA a Lenka LACINOVÁ. Teorie mysli dětí v předškolním věku: Souvislost s institucionální péčí a typem vzdělávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 2-13. ISSN 0009-062X. info
 • LACINOVÁ, Lenka a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi. Karolinum, 2014, roč. 49, 1-2, s. 99-109. ISSN 1803-8670. info
 • KOTKOVÁ, Martina a Lenka LACINOVÁ. Rodičovský konflikt a školní zátěž studentů gymnázií. Psychologie pro praxi. Karolinum, 2014, roč. 49, 1-2, s. 39-53. ISSN 1803-8670. info
 • ŠEREK, Jan, Petr MACEK, Stanislav JEŽEK a Lenka LACINOVÁ. Twenty Years After the Velvet Revolution: Shifts in Czech Adolescents’ Perceptions of Family, School, and Society. Journal of Adolescent Research. 2014, roč. 29, č. 6, s. 738-764. ISSN 0743-5584. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0743558414538315. URL info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Ondřej BOUŠA. Interparental conflict appraisal and general fearfulness in middle adolescence. Vulnerable Children and Youth Studies: An International Interdisciplinary Journal for Research, Policy and Care. 2013, roč. 8, č. 1, s. 29-36. ISSN 1745-0136. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17450128.2012.726383. URL info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Hana KYJONKOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martin JELÍNEK. Fears in Czech Adolescents: A Longitudinal Study. The journal of early adolescence. London: Sage Publications, 2013, Vol. 33, N. 8, s. 1071 - 1089. ISSN 0272-4316. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0272431613485820. URL info
 • ŠEREK, Jan, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Does family experience influence political beliefs? Relation between interparental conflict perceptions and political efficacy in late adolescence. Journal of Adolescence. Amsterdam: Elsevier, 2012, roč. 35, č. 3, s. 577-586. ISSN 0140-1971. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.10.001. URL info
 • MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Vztahy v dospívání. Petr Macek - Lenka Lacinová (eds.). 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012, 200 s. ISBN 978-80-87474-46-4. info
 • LACINOVÁ, Lenka. Konflikty mezi rodiči a děti: Současné teorie. Československá psychologie. Praha: Academia, 2011, roč. 55, č. 5, s. 435-450. ISSN 0009-062X. URL info
 • JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK a Lenka LACINOVÁ. Adolescent development and Brno ELSPAC study. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011, s. 5 - 16. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ a Štěpán KONEČNÝ. Love and sex. In Ježek, S., Lacinová, L. & Macek, P. (Eds.). Adolescent psychosocial development in Brno: An ELSPAC study 2005 – 2011. Brno: Masaryk University, 2011, s. 33 - 42. Psychologie. ISBN 978-80-210-5682-4. info
 • KYJONKOVÁ, Hana a Lenka LACINOVÁ. Soukromá řeč a typ aktivity u dětí předškolního věku. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2010, roč. 54, č. 4, s. 342 - 356. ISSN 0009-062X. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ a Stanislav JEŽEK. Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: Česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2009, LIII, č. 1, s. 70-85. ISSN 0009-062X. info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ a Martin JELÍNEK. Fears in Adolescence. Psihologijske teme. 2009, roč. 18, č. 1, s. 21-36. ISSN 1332-0742. info
 • KOLČÁRKOVÁ, Irena a Lenka LACINOVÁ. Rodičovství očima matek neklidných dětí. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008, 140 s. Psychologie. ISBN 978-80-87029-47-3. info
 • LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Romantické vztahy. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 55 - 68. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1. info

26. 6. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.