doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

docent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.35
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3694
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 11. 2017
Datum ukončení řízení 1. 8. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Energy Transition: the Case Study of Germany and the Czech Republic
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Chapters 4, 5, 6, 7 were already published either by MuniPress or Elsevier.
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
James Henderson, Ph.D. (Oxfordský institut pro energetickou bezpečnost)
prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha)
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. (Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze)
prof. Alexander Duleba, CSc. (Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešove)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.